Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 18. martsLasīšanas ilgums: 7 min

Komisija izveido Eiropas Inovācijas padomi, lai palīdzētu zinātniskas idejas pārvērst inovatīvos izrāvienos

Jaunatne

Lai izstrādātu un paplašinātu revolucionāras inovācijas, šodien Eiropas Komisija tiešsaistes pasākumā  izveidoja Eiropas Inovācijas padomi (EIP). Tās budžets 2021.–2027. gadam ir vairāk nekā 10 miljardi eiro pašreizējās cenās. Aizsākusies ar sekmīgu programmas “Apvārsnis Eiropa” pilotprogrammu, EIP ir jaunums ne tikai šajā programmā: tā ir unikāla arī pasaules mērogā, jo jaunietekmes tehnoloģiju pētniecība tajā apvienota ar paātrinātājprogrammu “Accelerator” un īpaši izveidotu pašu kapitāla fondu – Eiropas Inovācijas padomes fondu – ar mērķi paplašināt inovatīvus jaunuzņēmumus un mazos un vidējos uzņēmumus (MVU). Aptuveni 3 miljardi eiro no EIP budžeta tiks novirzīti EIP fondam.

Šodien tiek publicēta arī EIP pirmā gada darba programma, kas 2021. gadā paver vairāk nekā 1,5 miljardu eiro vērtas finansējuma iespējas. Vienlaikus sākta pieteikumu pieņemšana divām balvām: viena no tām paredzēta novatorēm (sievietēm) un otra – Eiropas inovācijas galvaspilsētai.

Komisijas priekšsēdētājas izpildvietniece jautājumos par digitālajam laikmetam gatavu Eiropu Margrēte Vestagere

Tagad mums ir fonds, kas ļauj atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus, kuri veic revolucionāras inovācijas, piekļūt kapitālam un paplašināt inovatīvus jaunuzņēmumus. Šādā veidā pētniecības rezultātus var pārvērst uzņēmējdarbībā un izstrādāt ieceres tehnoloģiskiem un inovatīviem izrāvieniem.

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela

Eiropas Inovācijas padome ir Eiropas vērienīgākā iniciatīva, kuras mērķis ir atbalstīt sasniegumus, kas Eiropai vajadzīgi, lai atgūtos no ekonomikas krīzes un paātrinātu pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku. Investējot tālredzīgos pētniecības un inovatīvos uzņēmumos, tā stiprinās Eiropas tehnoloģisko suverenitāti, paplašinās simtiem daudzsološāko Eiropas jaunuzņēmumu un pavērs ceļu gaidāmajai Eiropas Inovāciju telpai.

Eiropas Inovācijas padomē izmantota pieredze un sasniegumi, kas gūti izmēģinājuma posmā 2018.–2021. gadā. Tajā ar 3,5 miljardiem eiro atbalstīja vairāk nekā 5000 MVU un jaunuzņēmumu, kā arī vairāk nekā 330 pētniecības projektu.

Eiropas Inovācijas padomes galvenās novitātes

Eiropas Inovācijas padomei (EIP) ir vairākas iezīmes, kas veidu, kādā tā atbalsta novatoriskus uzņēmumus un projektus, padara unikālu.

 • EIP programma “Accelerator” atbalsta MVU, jo īpaši jaunuzņēmumus un atdalījušos uzņēmumus, lai tie izstrādātu un izvērstu revolucionāras inovācijas. EIP programma “Accelerator” ir jauna novatoriem draudzīga pieteikšanās sistēma, kurā jaunuzņēmumi un MVU, izmantojot vienkāršotu procesu, var finansējumam pieteikties jebkurā laikā.
 • EIP programmu vadītāju komandas pienākums būs ieskicēt aprises tehnoloģiskiem un inovatīviem izrāvieniem (tādi ir, piemēram, šūnu un gēnu terapija, zaļais ūdeņradis un smadzeņu slimību ārstēšanas rīki), pārvaldīt EIP projektu portfeļus un pulcināt ieinteresētās personas, kas spētu minētās aprises konkretizēt.
 • Jauna EIP programmas “Transition” finansējuma shēma palīdzēs pētījumu rezultātus (no EIP programmas “Pathfinder” un Eiropas Pētniecības padomes) pārvērst inovācijās (atdalījušos uzņēmumos, komerciālās partnerībās u. c.).
 • Ir ieviesti jauni pasākumi, ar kuriem atbalsta novatores, un viens no šiem pasākumiem ir sieviešu līderības programma. Lai palīdzētu pārvarēt inovācijas plaisu, partnerībā ar Eiropas Biznesa atbalsta tīklu tiks atbalstītas talantīgas novatores, kā arī visu veidu inovatīvie MVU no mazāk pazīstamiem reģioniem.

EIP konsultatīvā padome, kuras sastāvā ir vadošie novatori, īsteno Eiropas Inovācijas padomes stratēģiju un konsultē par tās īstenošanu (sk. EIP konsultatīvās padomes šodienas paziņojumu).

Finansēšanas iespējas 2021. gadā

Finansēšanas iespējas, par kurām šodien paziņots Eiropas Inovācijas padomes pirmajā darba programmā, ir šādas:

 • EIP programmas “Accelerator” finansējums 1 miljarda eiro vērtībā paredzēts jaunuzņēmumiem un MVU, lai tie izstrādātu un izvērstu ietekmīgas inovācijas, kas spēj radīt jaunus tirgus vai būtiski pārveidot esošos. Tas nodrošina unikālu apvienotu finansējumu, kurā pašu kapitāls (vai kvazikapitāls, piemēram, konvertējami aizdevumi) 0,5 līdz 15 miljonu eiro vērtībā, piešķirts no EIP fonda, ir apvienots ar dotācijām, kurām tiks atvēlēts līdz 2,5 miljoniem eiro. No minētā 1 miljarda eiro 495 miljoni īpaši paredzēti revolucionārām inovācijām, kas izstrādātas Eiropas zaļajam kursam un stratēģiskajām digitālajām un veselības aprūpes tehnoloģijām.
 • EIP programmas “Pathfinder” 300 miljonu eiro vērtais finansējums paredzēts daudzdisciplinārām pētnieku grupām un tālredzīgiem pētījumiem, kas potenciāli spēj novest pie tehnoloģiskiem izrāvieniem. Pētnieku grupas var pieteikties līdz 4 miljonus eiro lielām dotācijām. Lielākā daļa šā finansējuma tiek piešķirta, izmantojot atklātus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus un bez iepriekš noteiktām tematiskām prioritātēm, bet 132 miljoni eiro atvēlēti šādiem pieciem “Pathfinder” tematiem: pašapzinīgs mākslīgais intelekts (MI), smadzeņu darbības mērīšanas instrumenti, šūnu un gēnu terapija, zaļais ūdeņradis un dzīvie inženierijas materiāli.
 • EIP programmas “Transition” 100 miljonu eiro finansējums paredzēts, lai pētījumu rezultātus pārvērstu inovācijās. Šis pirmais EIP programmas “Transition” uzaicinājums būs vērsts uz rezultātiem, kas EIP programmas “Pathfinder” pilotprojektos un Eiropas Pētniecības padomes koncepcijas pamatojuma projektos gūti, lai pilnveidotu tehnoloģijas un izveidotu ekonomisko pamatojumu specifiskiem lietojumiem.

Visiem Eiropas Inovācijas padomes projektiem ir pieejami uzņēmējdarbību paātrinoši pakalpojumi, kas piesaista trenerus, mentorus un speciālās zināšanas, partnerības iespējas ar uzņēmumiem, investoriem un citiem, kā arī piedāvā dažādus pakalpojumus un pasākumus. 

Eiropas Inovācijas padomes balvas

Eiropas Inovācijas padome piešķir vairākas balvas, ar kurām godina tos, kas Eiropā veido inovācijas nākotni.

 • ES balva novatorēm pauž atzinību tām talantīgākajām uzņēmējām no visas ES un “Apvāršņa Eiropas” asociētajām valstīm, kuras izveidojušas veiksmīgu uzņēmumu un inovāciju ienesušas tirgū.
 • Eiropas inovācijas galvaspilsētas balva (iCapital) cildina pilsētu lomu vietējās inovācijas ekosistēmas veidošanā un revolucionāras inovācijas veicināšanā. Šajā gadā ir iekļauta jauna kategorija “Eiropas inovatīvo pilsētu uzlecošā zvaigzne”, kas paredzēta pilsētām, kurās ir no 50 000 līdz 250 000 iedzīvotāju.
 • Eiropas sociālās inovācijas konkursa mērķis ir stimulēt, atbalstīt un atalgot sociālās inovācijas, kuras palīdz cilvēkiem un organizācijām apzināt, attīstīt un stiprināt prasmes, kas tām būs vajadzīgas, lai pielāgotos un zeltu mainīgajā pasaulē.
 • Eiropas inovācijas iepirkuma balvas mērķis ir godināt publiskā un privātā sektora pircējus no visas Eiropas par to centieniem veicināt inovācijas iepirkumus un inovatīvus risinājumu iepirkuma veidus.

Pieteikties uz ES balvu novatorēm un uz Eiropas Inovācijas galvaspilsētas balvu var jau no šodienas, savukārt pieteikšanās uz pārējām divām balvām tiks izsludināta šā gada turpmākajos mēnešos.

Konteksts

2018. gadā Komisija pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” ietvaros sāka Eiropas Inovācijas padomes izmēģinājumu, kura mērķis bija ar 3,5 miljardus lielu budžetu talantīgākos Eiropas novatorus atbalstīt straujas un efektīvas revolucionāras, pārveidojošas inovācijas izvēršanā. Sīkāka informācija par Eiropas Inovācijas padomes pilotprojektu atrodama ietekmes ziņojumā.

Atklāšanas turpinājumā piektdien, 19. martā, notiks pieteikuma iesniedzēju diena, kurā varēs uzzināt, kā Eiropas Inovācijas padome darbojas, kā pieteikties un kas var pretendēt uz atbalstu. Šā pasākuma sesijās tiks sniegta informācija par finansējuma iespējām pētnieku grupām, jaunuzņēmumiem, MVU un investoriem.

Sīkāka informācija

Faktu lapa: Eiropas Inovācijas padome programmā “Apvārsnis Eiropa”

Eiropas Inovācijas padome

Eiropas Inovācijas padomes atklāšanas pasākums

“Apvārsnis Eiropa”

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 18. marts