Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2024. gada 10. janvārisPārstāvniecība Latvijā

Komisija kā Eiropas Jaunatnes gada mantojumu dod jauniešiem lielāku ietekmi ES politikas veidošanā

Jaunatne

Eiropas jaunieši vairāk ietekmēs ES politiku. Tālāk attīstot Eiropas Jaunatnes gada (2022) sasniegumus, Komisija šodien paziņoja par vairākām darbībām, kas jauniešiem dod vairāk noteikšanas viņus skarošo lēmumu pieņemšanā un vairākās ES politikas nostādnēs padziļina jaunatnes dimensiju.

Jauniešu vajadzības liekot priekšplānā, šīs darbības jēgpilni uzrunā jauniešus pirms 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām un pēc tām.

Jauniešu redzējuma atspoguļošana ES politikas nostādnēs

Izstrādājot ES rīcībpolitikas, Komisija pārbaudīs ietekmi uz jauniešiem, un tas nodrošinās, ka tajās sistemātiski tiek iestrādāta šo politisko dokumentu ietekme uz jauniešiem. Tas tiks darīts, gādājot, ka maksimāli tiek izmantoti līdzšinējie labāka regulējuma instrumenti, arī apspriešanās un ietekmes novērtējumi.

Nosauktos rīkus saskaņā ar ES jaunatnes stratēģiju 2019.–2027. gadam papildinās vairāki īpaši jauniešiem paredzēti instrumenti. Citas iniciatīvas, kas ir cieši saistītas ar pārbaudi par ietekmi uz jauniešiem, ir politikas dialogi starp jauniešiem un Komisijas locekļiem, vairākas īpaši jaunatnes jautājumu integrēšanai politikas pamatstraumē veltītas apaļā galda diskusijas un jauna jaunatnes jautājumos ieinteresēto personu platforma, kura atvieglos pastāvīgu dialogu ar jaunatnes organizācijām, jaunatnes pētniekiem, dalībvalstu pārstāvjiem un citām ES iestādēm. Komisija arī stiprinās ES jaunatnes dialogu, kas ir lielākais jauniešu līdzdalības mehānisms Eiropā, dialoga fokuspunktu ciešāk saskaņojot ar Komisijas darba programmu.

Pievēršanās jauniešu rūpēm svarīgās rīcībpolitikās

Turklāt Komisija ir ierosinājusi vairākas konkrētas darbības, kas pievēršas jauniešu problemātikai piecās viņiem ļoti būtiskās rīcībpolitikās: veselība un labklājība, vide un klimata pārmaiņas, izglītība un apmācība, starptautiskā sadarbība un Eiropas vērtības, nodarbinātība un iekļaušana.

Šo pasākumu ietvaros Komisija, piemēram:

  • atbilstoši Eiropas Universitāšu stratēģijai virzīs uz priekšu darbu pie kopīga Eiropas grāda panākšanas 2024. gadā;
  • izmantojot ES ārējās darbības Jaunatnes dialoga platformu, izveidos platformu regulāram dialogam un konsultācijām ar jaunatnes organizācijām visā pasaulē;
  • 2024. gadā atjauninās stažēšanās kvalitātes sistēmu, pievēršoties problēmām, arī atalgojuma taisnīgumam un sociālās aizsardzības piekļūstamībai;
  • publicēšanai 2024. gadā sagatavos pamatnostādnes par labbūtību skolās;
  • uzrunās jauniešus klimata un demokrātijas kampaņā, ko Komisija rīko pirms 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām;
  • palielinās jauniešu brīvprātīgā darba iespējas zaļās pārkārtošanās jomā, papildinot 2024. gada Eiropas Solidaritātes korpusa uzaicinājumu pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa”; 
  • turpinās īstenot iniciatīvu ALMA (“tiecies, mācies, apgūsti, sasniedz”), lai palīdzētu nelabvēlīgā situācijā esošiem 18–29 gadus veciem jauniešiem integrēties sabiedrībā un darba tirgū tādā procesā kā ar darbu saistīta mācību pieredze ārzemēs.

Eiropas Jaunatnes nedēļa 2024

Komisijas centienos tuvināt Eiropas Savienību jauniešiem īstenotā Eiropas Jaunatnes nedēļa 2024 notiks divus mēnešus pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, 12.–19. aprīlī, un galveno uzmanību veltīs demokrātiskai līdzdalībai un vēlēšanām. Nedēļā ar virkni pasākumu visā Eiropā tiks atzīmēta un veicināta jauniešu iesaiste, līdzdalība un aktīvs pilsoniskums.

Konteksts

Šodien paziņoto darbību pamatā ir Eiropas Jaunatnes gada (2022) atziņas. Tajā gadā notika vairāk nekā 13 000 pasākumu, ko organizēja vairāk nekā 2700 ieinteresēto personu visā ES un ārpus tās, to vidū ES iestādes, ES dalībvalstis, organizācijas, kas strādā ar jauniešiem un viņu labā, un paši jaunieši. Gadā Komisija apzināja vairāk nekā 130 politikas iniciatīvu, kuras paredzētas jauniešiem un no kurām daudzas tika izstrādātas ciešā sadarbībā ar viņiem.

Šodienas rīcība, kuras mērķis ir atbalstīt jaunatnes dimensiju ES prioritātēs un politikas dokumentos, atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes un tādu galveno ieinteresēto personu organizāciju kā Eiropas Jaunatnes foruma lūgumiem.

Sīkāka informācija

Paziņojums par Eiropas Jaunatnes gadu (2022)

ES jaunatnes stratēģija 2019.–2027. gadam

Eiropas Jaunatnes gads: gada mantojums videomateriālā

Infografika: Eiropas Jaunatnes gads

Lēmums par Eiropas Jaunatnes gadu (2022)

Kas ir Eiropas Jaunatnes gads?

Citāti

2022. gads bija Eiropas Jaunatnes gads jauniešiem. Tas tika veidots kopā ar jauniešiem. Arī nākamajiem gadiem vajadzētu būt viņu gadiem. Eiropas jauniešiem ir vienreizējs redzējums un stipra interese par politiskiem lēmumiem. Ir svarīgi, lai viņu balss būtu labi dzirdama, noteikti arī gaidāmajās Eiropas Parlamenta vēlēšanās, kam ir būtiska nozīme Eiropas nākotnē.

Priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par mūsu eiropeisko dzīvesziņu Margaritis Shins

Jaunieši ir ne vien rītdienas līderi, bet arī šodienas pārmaiņu īstenotāji. Viņu iesaiste ir izšķirīgi svarīga, jo viņi dzīvos ar mūsu lēmumu sekām. Tāpēc mēs dodam viņiem lielāku ietekmi ES politikas nostādņu veidošanā un pievēršamies viņu bažām viņiem svarīgās jomās. Tā ir mūsu apņemšanās veidot labāku nākotni nākamajai paaudzei.

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Iliana Ivanova

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2024. gada 10. janvāris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā