Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 12. oktobrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 4 min

Komisija pastiprina rīcību, lai apkarotu dezinformāciju un veicinātu digitālo līdzekļu lietošanas prasmes jauniešu vidū

Jaunieši

Šodien Komisija publicēja pamatnostādnes pamatskolu un vidusskolu skolotājiem un pedagogiem par to, kā savās klasēs vērsties pret dezinformāciju un veicināt digitālo pratību. Pamatnostādnes sniedz praktisku atbalstu skolotājiem un pedagogiem un ietver tehnisko jēdzienu definīcijas, klases mācības un to, kā veicināt veselīgus tiešsaistes ieradumus. Šis rīkkopa aptver trīs galvenos tematus: digitālās pratības veidošana, dezinformācijas apkarošana un digitālo prasmju pārbaudes un vērtēšana.

Pašlaik Eiropā vienam no trim 13 gadus veciem skolēniem trūka digitālo pamatprasmju tiešās testēšanas laikā, un saskaņā ar ESAO datiem tikai nedaudz vairāk nekā puse no 15 gadus veciem jauniešiem ES ziņoja, ka tiem ir mācīts, kā noteikt, vai informācija ir subjektīva vai neobjektīva. Tāpēc skaidri redzams, ka jāstiprina izglītības un apmācības nozīme dezinformācijas apkarošanā un digitālās pratības un medijpratības veicināšanā. Tas palielinās noturību un iespēju efektīvāk cīnīties pret dezinformācijas ietekmi tiešsaistē.

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes lietu komisāre Marija Gabriela

Šīs pamatnostādnes ir praktiska rīkkopa skolotājiem un pedagogiem. Tās sniegs skolotājiem zināšanas un rīkus, kas viņiem vajadzīgi, lai mācītu mūsu jauniešiem, kā orientēties digitālajā pasaulē. Pat skolotājs, kuram nav iepriekšējas pieredzes digitālajā izglītībā vai ir maz pieredzes digitālajā izglītībā, tagad varēs efektīvi izskaidrot skolēniem, kā atklāt dezinformāciju. Esmu pārliecināts, ka šīs pamatnostādnes dos labumu daudziem.

Iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons piebilda: 

Skolotāji un pedagogi jauniešiem ir vieni no vissvarīgākajiem paraugiem, un ir ļoti svarīgi, lai viņi būtu apmācīti, lai palīdzētu viņiem atšķirt, kas ir ziņas un kas ir dezinformācija. Ar šīm jaunajām pamatnostādnēm un jauno stratēģiju “Bērniem labāks internets” mēs vēlamies atvieglot digitālās pratības sekmēšanu jau no agrīna vecuma visās Eiropas skolās.

Šodien iesniegtās pamatnostādnes tika izstrādātas ar Komisijas ekspertu grupas dezinformācijas apkarošanas un digitālās pratības veicināšanas jautājumos atbalstu, izmantojot izglītību un apmācību, kas apvieno plašu prakses klāstu no izglītības un apmācības, apraides, augstskolām, sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem un žurnālistikas. Tajā pašā laikā ekspertu grupa publicēja arī ziņojumu, kurā analizēta izglītības un apmācības nozīme dezinformācijas apkarošanā un izklāstīti iespējamie risinājumi, izmantojot ES un valstu līmeņa politiku.

Komisija turpinās ieguldīt šajā jomā, izmantojot “Erasmus+” 2023. gada darba programmu, kas nodrošinās finansējumu plaša mēroga uz nākotni vērstiem projektiem, galveno uzmanību pievēršot skolotāju apmācībai un dezinformācijas apkarošanas un digitālās pratības veicināšanas mācību programmu izstrādei.

Komisija izmantos arī jaunās pamatnostādnes par darbībām skolotāju atbalstam saskaņā ar jauno Eiropas stratēģiju “Bērniem labāks internets” (BIK+).

Vispārīga informācija

Pamatnostādnes ir daļa no Digitālās izglītības rīcības plāna (2021.–2027. gadam) un Eiropas Demokrātijas rīcības plāna. Tās palīdzēs līdz 2025. gadam izveidot Eiropas izglītības telpu. Tās vēl papildina darbu, ko Eiropas Komisija jau veic, lai vērstos pret dezinformāciju, izmantojot programmu “Erasmus+”Eiropas Solidaritātes korpusu un eTwinning.

Medijpratības lomu cīņā pret dezinformāciju atbalsta programma “Radošā Eiropa” un Eiropas Komisijas atbalstītā Eiropas Digitālo mediju observatorija un tās reģionālie centri.

Lai atbalstītu pamatnostādņu izstrādi, Komisija izveidoja neformālu ekspertu grupu dezinformācijas apkarošanai un digitālās pratības veicināšanai ar izglītības un apmācības palīdzību. Uzaicinājums ekspertiem pievienoties grupai tika publicēts 31. maijā un slēgts 29. jūnijā.

Ekspertu grupas galīgajā ziņojumā ir sniegts ieskats par izglītības un apmācības būtisko nozīmi, sniedzot jauniešiem prasmes, kas vajadzīgas mūsdienu digitālajā pasaulē, tostarp attiecībā uz dezinformācijas apkarošanu, vienlaikus uzsverot galvenās problēmas un iespējamos risinājumus šajā sarežģītajā un dinamiskajā jomā. Tajā ir atsauce uz pašreizējo politiku ES līmenī un starptautiskām iniciatīvām, uzsverot pievienoto vērtību, ko dod pašreizējais darbs. Ziņojumā ir izklāstītas dezinformācijas apkarošanas un digitālās pratības veicināšanas četras galvenās dimensijas ar izglītības un apmācības palīdzību attiecībā uz dezinformācijas tehnoloģisko un psiholoģisko raksturu; digitālās pratības, skolotāju un pedagogu vajadzību galvenie aspekti; un, visbeidzot, efektīvas pieejas, kas pieņemtas visās dalībvalstīs.

Sīkākai uzziņai

Pamatnostādnes skolotājiem un pedagogiem par dezinformācijas apkarošanu un digitālās pratības veicināšanu ar izglītības un apmācības palīdzību (savlaicīgi tiks nodrošināti tulkojumi visās ES oficiālajās valodās)

Galīgais ziņojums

Faktu lapa

Infografika

Videomateriāli

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 12. oktobris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā