Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2024. gada 29. februārisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 3 min

Komisija rekordīsā laikā pieņem ES 2024. gada budžeta grozījumu, lai turpinātu īstenot ES prioritātes

Atbalsts uzņēmējdarbībai

Eiropas Komisija ierosina grozīt ES 2024. gada budžetu, lai ņemtu vērā izmaiņas, kas izdarītas pēc tam, kad Eiropas Parlaments un Padome vienojās par daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 2021.–2027. gadam pārskatīšanu.

Grozītais budžets šogad ļaus Savienībai tālāk īstenot ES kopīgās prioritātes, un no tā gūs labumu cilvēki gan Eiropā, gan citviet. Tas īpaši stiprinās mūsu atbalstu Ukrainai, stimulēs investīcijas kritiski svarīgās tehnoloģijās un aizsardzībā un sniegs papildu resursus, ar kuriem atbalstīt partnerus Rietumbalkānos. Minētais grozījums panāks, ka ES budžets būs arī piemērotāks tam, lai palīdzētu dalībvalstīm, kuras skārušas dabas katastrofas, un valstīm, kas saskaras ar humanitārām krīzēm.

Ar šo grozījumu ES 2024. gada budžets tiks palielināts par vairāk nekā 5,8 miljardiem euro, aptverot šādus elementus:

  • Ukrainas mehānisma palielinājums un Ukrainas rezerves izmantošana, kam atvēlēti 4,8 miljardi euro;
  • Eiropas Aizsardzības fonda palielinājums par 376 miljoniem euro platformas “Stratēģiskās tehnoloģijas Eiropai” ietvaros;
  • Eiropas Solidaritātes rezerves un Rezerves palīdzībai ārkārtas gadījumos (bijusī rezerve solidaritātei un palīdzībai ārkārtas gadījumos) papildinājums par 365 miljoniem euro;
  • Rietumbalkānu reformu un izaugsmes mehānisma palielinājums par 501 miljonu euro, kamēr likumdevējiestādes nav pieņēmušas Komisijas priekšlikumu;
  • Tās rezerves pielāgošana, kas izveidota Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondam darbu zaudējušiem darba ņēmējiem, atbilstoši pēdējo gadu faktiskajām vajadzībām.

Nākamie soļi

Komisija ir iesniegusi budžeta grozījuma projektu Eiropas Parlamentam un Padomei apstiprināšanai.

Vispārīga informācija

Kopš ES ilgtermiņa budžeta 2021.–2027. gadam pieņemšanas 2020. gadā ES ir saskārusies ar vairākām nepieredzētām un negaidītām problēmām — Krievijas brutālo iebrukumu Ukrainā un tā sekām, migrācijas pieaugumu pēc Covid-19 pandēmijas un inflācijas un procentu likmju kāpumu.

ES budžets ir bijis ārkārtīgi būtisks ES atbildes reakcijas nodrošināšanā. Risinot šīs daudzās problēmas, ES resursi ir tikuši izmantoti līdz pat izsmelšanas robežai, kas mazina tās spēju stāties pretī pat steidzamākajām problēmām.

Lai nodrošinātu, ka ES budžets arī turpmāk spēj nodrošināt vissvarīgāko mērķu sasniegšanu, Komisija 2023. gada jūnijā ierosināja palielināt ES ilgtermiņa budžetu. ES līderi 2024. gada 1. februārī apstiprināja visas Komisijas priekšlikumā ietvertās prioritātes un vienojās par vēsturē pirmo ES ilgtermiņa budžeta pārskatīšanu un par Ukrainas mehānisma un STEP izveidi. Par šo paketi tika panākta vienošanās arī ar Eiropas Parlamentu, kā rezultātā pārskatītā DFS regula stājas spēkā 2024. gada 1. martā.

Budžeta grozījuma projekts īsteno daudzgadu finanšu shēmas 2024. gadam pārskatīšanu, par ko 2023. gada novembrī vienojās Eiropas Parlaments un Padome.

Papildu informācija

ES gada budžets

ES budžeta izmaiņas laika gaitā

Pirmo reizi vēsturē veiktā ES ilgtermiņa budžeta pārskatīšana palīdzēs risināt ES galvenos izaicinājumus

Eiropadomes 2024. gada 1. februāra secinājumi

Komisija ierosina papildināt ES ilgtermiņa budžetu akūtāko problēmu risināšanai

ES palīdzība Ukrainai

Daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam

Citāti

 

ES 2024. gada budžeta grozījums nodrošina, ka visas mūsu politiskās prioritātes ar budžeta palīdzību var tikt īstenotas arī turpmāk. Mēs īstenojam daudzgadu finanšu shēmas 2021.–2027. gadam vidusposma pārskatīšanu. ES budžets joprojām ir mūsu galvenais rīks, ar ko reaģēt uz problēmām, ar kurām saskaras ES, un virzīt mūsu Eiropas politisko programmu.

Budžeta un administrācijas komisārs Johanness Hāns

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2024. gada 29. februāris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā