Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 5. oktobrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 4 min

Komisija sāk izmeklēšanu par subsidētiem elektriskajiem automobiļiem no Ķīnas

Visit of Ursula von der Leyen, President of the European Commission, to China

Eiropas Komisija oficiāli sāka antisubsidēšanas izmeklēšanu par akumulatoru baterijas elektrotransportlīdzekļu importu no Ķīnas. Izmeklēšanā vispirms tiks noteikts, vai šo elektrotransportlīdzekļu vērtības ķēdes Ķīnā gūst labumu no nelikumīgas subsidēšanas un vai šī subsidēšana rada vai draud radīt ekonomisku kaitējumu šādu transportlīdzekļu ražotājiem Eiropas Savienībā. Ja atbildes uz abiem jautājumiem izrādīsies apstiprinošas, izmeklēšanā tiks pētītas pasākumu iespējamās sekas un ietekme uz akumulatoru baterijas elektrotransportlīdzekļu importētājiem, lietotājiem un patērētājiem ES. Pamatojoties uz izmeklēšanas konstatējumiem, Komisija noteiks, vai ES interesēs ir novērst atklātās netaisnīgās tirdzniecības prakses ietekmi, nosakot kompensācijas maksājumus akumulatoru baterijas elektrotransportlīdzekļu importam no Ķīnas.

Izmeklēšanā, par ko 13. septembrī savā runā par stāvokli Eiropas Savienībā paziņoja Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena, tiks ievērotas stingras juridiskās procedūras saskaņā ar ES un PTO noteikumiem, ļaujot visām iesaistītajām pusēm, tostarp Ķīnas valdībai un uzņēmumiem/eksportētājiem, iesniegt savas piezīmes, pierādījumus un argumentus.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena sacīja: “Elektrotransportlīdzekļu nozare nozīmē milzīgu potenciālu Eiropas nākotnes konkurētspējai un līderpozīcijai zaļās rūpniecības jomā. ES automobiļu ražotāji un saistītās nozares jau tagad veic ieguldījumus un ievieš jauninājumus, lai pilnībā attīstītu šo potenciālu. Atrodot pierādījumus tam, ka šos centienus kavē tirgus izkropļojumi un negodīga konkurence, mēs rīkojamies izlēmīgi. Un mēs to arī darīsim pilnīgā saskaņā ar mūsu ES un starptautiska mēroga saistībām — jo Eiropa ievēro noteikumus gan pati savā teritorijā, gan citur pasaulē. Šī antisubsidēšanas izmeklēšana tiks veikta rūpīgi, būs taisnīga un balstīta uz faktiem.” 

Lieta, ka sākta pēc Komisijas iniciatīvas

Komisija šo izmeklēšanu uzsāka pēc savas iniciatīvas (ex officio), kad bija apkopojusi pietiekamus pierādījumus tam, ka nesenais zemu cenu un subsidēto elektrisko transportlīdzekļu importa pieaugums no Ķīnas uz ES ir radījis ekonomiskus draudus ES elektroautomobiļu nozarei.

No ES ražošanas nozares gan nav saņemta oficiāla sūdzība procedūras sākšanai, bet ES antisubsidēšanas noteikumi paredz, ka ES ražošanas nozare ir jāuzaicina sadarboties ex officio izmeklēšanā.

Saskaņā ar ES un PTO noteikumu juridiskajām prasībām pirms paziņojuma par procedūras sākšanu publicēšanas notika apspriešanās ar Ķīnas valdību.

Procedūra un turpmākie pasākumi

Publicētajā paziņojumā par procedūras sākšanu ir apkopoti apgalvojumi un izskaidrota procedūra, kas tiks izmantota, lai konstatētu iespējamo subsidēšanu, kas apdraud ES ražošanas nozari.

Izmeklēšanu pabeigs ne vēlāk kā 13 mēnešu laikā pēc tās uzsākšanas. Ja tas ir juridiski pamatoti, jebkādus pagaidu kompensācijas maksājumus var noteikt 9 mēnešu laikā pēc procedūras sākšanas un jebkādus galīgos pasākumus — vēlākais 4 mēnešus pēc tam vai arī 13 mēnešu laikā pēc izmeklēšanas sākšanas.

Papildu informācija

Paziņojums par procedūras sākšanu

ES tirdzniecības aizsardzības politika

ES antisubsidēšanas pasākumi

Citāti

Elektrotransportlīdzekļu nozare nozīmē milzīgu potenciālu Eiropas nākotnes konkurētspējai un līderpozīcijai zaļās rūpniecības jomā. ES automobiļu ražotāji un saistītās nozares jau tagad veic ieguldījumus un ievieš jauninājumus, lai pilnībā attīstītu šo potenciālu. Atrodot pierādījumus tam, ka šos centienus kavē tirgus izkropļojumi un negodīga konkurence, mēs rīkojamies izlēmīgi. Un mēs to arī darīsim pilnīgā saskaņā ar mūsu ES un starptautiska mēroga saistībām — jo Eiropa ievēro noteikumus gan pati savā teritorijā, gan citur pasaulē. Šī antisubsidēšanas izmeklēšana tiks veikta rūpīgi, būs taisnīga un balstīta uz faktiem.

Ursula von der Leyen, President of the European Commission - 04/10/2023

 

Elektriskajiem akumulatoru transportlīdzekļiem ir izšķiroša nozīme zaļās pārkārtošanās procesā un mūsu starptautisko saistību izpildē attiecībā uz CO <sub>2</sub> emisiju samazināšanu. Tāpēc mēs vienmēr esam atzinīgi vērtējuši globālo konkurenci šajā nozarē, kas nozīmē lielāku izvēli patērētājiem un vairāk inovāciju. Taču konkurencei jābūt godīgai. Importam ir jāpiedalās konkurencē ar tādiem pašiem nosacījumiem, ar kādiem tajā piedalās mūsu pašu ražošanas nozare. Šīs izmeklēšanas vadmotīvs ir arī taisnīga pieeja: mēs apspriedīsimies ar visām iesaistītajām pusēm un stingri ievērosim gan vietējos, gan starptautiskos noteikumus. Mēs ceram, ka visas attiecīgās puses pilnībā sadarbosies. Iznākums būs balstīts uz faktiem.

Par tirdzniecību atbildīgais priekšsēdētājas izpildvietnieks Valdis Dombrovskis - 04/10/2023

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 5. oktobris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā