Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 9. oktobrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 5 min

Lielākā daļa eiropiešu uzskata, ka garīgās veselības veicināšana ir tikpat svarīga kā fiziskās veselības veicināšana

Par veselīgu dzīvesveidu

Pasaules garīgās veselības dienas priekšvakarā jauna Eirobarometra aptauja par garīgo veselību atklāj: deviņi no desmit respondentiem (89 %) uzskata, ka garīgās veselības veicināšana ir tikpat svarīga kā fiziskās veselības veicināšana. Tai pašā laikā mazāk nekā puse respondentu piekrīt apgalvojumam, ka cilvēki ar garīgās veselības problēmām saņem tikpat labu aprūpi kā cilvēki ar fiziskās veselības problēmām. Turklāt gandrīz puse respondentu (46 %) pēdējo divpadsmit mēnešu laikā ir saskārušies ar kādu emocionālu vai psihosociālu problēmu, piemēram, izjutuši trauksmi vai depresiju. No aptaujas izriet, ka vairāk nekā puse no šiem respondentiem (54 %) ar garīgās veselības problēmām nav saņēmuši profesionālu palīdzību. Šie rezultāti liecina, ka darbs garīgās veselības jomā ES līmenī noteikti ir jāturpina.

Rīt veselības un pārtikas nekaitīguma komisāre Stella Kirjakidu rīkos augsta līmeņa konferenci par garīgo veselību, kas sagatavota, balstoties uz “Visaptverošu pieeju garīgajai veselībai”, ko Komisija ierosināja 2023. gada jūnijā. Pasākumā piedalīsies Viņas Majestāte Beļģijas karaliene un vairāki simti ES iestāžu, valstu valdību, Eiropas organizāciju un citu ieinteresēto partneru pārstāvju.

Spiediens uz garīgo veselību arvien pieaug

Šodien publicētā Eirobarometra aptauja apstiprina, ka nesenie notikumi, piemēram, Covid-19 pandēmija, Krievijas agresija Ukrainā, klimata krīze un cita veida sociālais un ekonomiskais spiediens, jau tā slikto garīgās veselības līmeni Eiropā ir vēl vairāk pazeminājuši. Vēl pirms Covid-19 pandēmijas ar garīgās veselības problēmām bija saskāries katrs sestais ES iedzīvotājs, un tagad situācija ir pasliktinājusies. Vairums respondentu atbildēja, ka nesenie pasaules notikumi “zināmā mērā” (44 %) vai “lielā mērā” (18 %) ir ietekmējuši viņu garīgo veselību.

Vairums aptaujāto (60 %) uzskata, ka svarīgākie faktori labai garīgajai veselībai ir dzīves apstākļi un finansiālais nodrošinājums (53 %). Aptuveni trešdaļa eiropiešu uzskata, ka galvenie faktori, kas veicina labu garīgo veselību, ir uzturēšanās dabā un zaļajās zonās (35 %), miega paradumi (35 %), fiziskās aktivitātes (34 %) un sociālie kontakti (33 %). Tomēr visās dalībvalstīs lielākā daļa aptaujāto uzskata, ka sociālo mediju izmantošana spēj negatīvi ietekmēt jauniešu garīgo veselību.

Attiecībā uz to, kā ES var sniegt vislielāko ieguldījumu eiropiešu garīgās veselības uzlabošanā, lielākā daļa respondentu atzīmēja “vispārējās dzīves kvalitātes uzlabošanu” (45 %), “pacientiem ar garīgās veselības problēmām veiktas diagnostikas, sniegtas ārstēšanas un aprūpes uzlabošanu” (37 %) un “visneaizsargātāko personu garīgās veselības atbalstīšanu” (35 %).

Augsta līmeņa konference par garīgo veselību

Garīgā veselība ir neatņemama veselības sastāvdaļa un Komisijas prioritāte. Tālab rīt Komisija rīko hibrīdkonferenci par garīgo veselību, kura notiks Briselē un tiešsaistē. Pusi dienas garo pasākumu vadīs komisāre Stella Kirjakidu, un tajā ar runu uzstāsies Viņas Majestāte Beļģijas karaliene, Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieks Marc Angel, PVO Eiropas reģionālais direktors Dr. Hans Henri P. Kluge, Spānijas veselības ministrs José Miñones, UNICEF pārstāvis ES iestādēs Bertrand Bainvel, Ungārijas veselības aizsardzības valsts ministrs Dr. Péter Takács un Beļģijas sociālo lietu ministrs Frank Vandenbroucke.

Dalībnieki uzklausīs atsauksmes un apmainīsies ar informāciju un labu praksi par tādiem tematiem kā garīgā veselība visās rīcībpolitikās, garīgās veselības veicināšana un profilakse un vienlīdzīga piekļuve, kas nodrošināta visiem.

Konferences darba kārtība un reģistrācija dalībai tiešsaistē ir pieejama šeit.

Konteksts

Eirobarometra zibensaptauja tika veikta no 2023. gada 14. līdz 21. jūnijam. Kopumā 27 ES dalībvalstīs tika intervēts 26 501 respondents vecumā no 15 gadiem, un aptaujā tika izmantotas datorizētas intervijas tīmeklī.

2023. gada 7. jūnijā Komisija pieņēma paziņojumu par visaptverošu pieeju garīgajai veselībai, un šis paziņojums palīdzēs dalībvalstīm un ieinteresētajām personām rīkoties, lai risinātu garīgās veselības problēmas. Jaunajā paziņojumā ir noteiktas 20 pamatiniciatīvas un paredzētas finansējuma iespējas 1,23 miljardu EUR apmērā, un galvenā uzmanība pievērsta neaizsargātām grupām, piemēram, bērniem, jauniešiem, migrantiem un bēgļiem.

Plašāka informācija

Eirobarometrs

Garīgā veselība (europa.eu)

Visaptveroša pieeja garīgajai veselībai (europa.eu).

Citāti

Veselība nav iedomājama bez garīgās veselības. Fakts, ka gandrīz puse eiropiešu ir saskārušies ar garīgās veselības problēmām un vairāk nekā puse no viņiem nav saņēmuši profesionālu palīdzību, ir patiesi satraucošs. Mums par galveno prioritāti jāizvirza iedzīvotāju labjutība, proti, jākoncentrējas uz profilaksi un kvalitatīvas aprūpes un ārstēšanas pieejamību. Mums — valdībām, sabiedrības veselības iestādēm, ES iestādēm, ieinteresētajām personām un iedzīvotājiem — ir jāapvieno spēki, lai kopīgi par prioritāti noteiktu labu garīgo veselību un palīdzētu cilvēkiem, kuriem nepieciešams atbalsts. To visu nodrošina spēcīga Eiropas veselības savienība.

Veselības un pārtikas drošuma komisāre Stella Kirjakidu - 09/10/2023

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 9. oktobris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā