Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 6. jūnijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 7 min

Migrācijas pārvaldība: instrumentu kopums pret komercpārvadājumu ļaunprātīgu izmantošanu neatbilstīgai migrācijai uz ES

Robežas un migrācija

Šodien Komisija ierosina jaunus pasākumus, kas veicami, lai novērstu to, ka noziedzīgi tīkli aizvien biežāk ļaunprātīgi izmanto komercpārvadājumus, veicinādami neatbilstīgu migrāciju uz ES.

Priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena pirms Eiropadomes februāra sanāksmes paziņoja, ka Komisija 2023. gada pirmajā pusē pabeigs darbu pie mērķorientēta instrumentu kopuma, kura uzdevums, citustarp vēršoties tieši pie pārvadātājiem, ir nodrošināt, lai pārvadātāji neveicinātu neatbilstīgu migrāciju. Eiropadome ir aicinājusi Komisiju un Padomi arī virzīt attiecīgus instrumentus, ar ko vērsties pret pārvadātājiem, kuri iesaistās cilvēku tirdzniecībā vai migrantu kontrabandā vai veicina to.

Ar šo instrumentu kopumu Komisija atbalsta dalībvalstis, ierosinādama stratēģiskus pasākumus trīs pīlāros: leģislatīvā, operatīvā un diplomātiskā. Īpašu uzmanību veltījot gaisa ceļiem, tā mērķis ir novērst gadījumus, kad tiek ļaunprātīgi izmantoti transportlīdzekļi, lai veicinātu neatbilstīgu migrāciju uz ES.

Galvenās darbības ir strukturētas trīs pīlāros.

Pirmais pīlārs — ES tiesiskais regulējums

Ar šodien iesniegto instrumentu kopumu Komisija aicina atsākt un ātri noslēgt sarunas attiecībā uz regulu par pasākumiem, kas vērsti pret pārvadātājiem, kuri sekmē cilvēku tirdzniecību vai migrantu kontrabandu saistībā ar nelikumīgu ieceļošanu Eiropas Savienības teritorijā vai iesaistās šajās darbībās. Jaunie noteikumi ievērojami stiprinās ES tiesisko regulējumu šajā jomā. Komisija kopā ar dalībvalstīm pētīs, kā atjaunotajā ES rīcības plānā cīņai pret migrantu kontrabandu (2021–2025) pieteikto ES Veicinātāju paketi vislabāk var piemērot pārvadātājiem, kuri veicina neatļautu ieceļošanu un tranzītu uz ES.

Juridiskie pasākumi ietver arī iespēju apturēt vai anulēt darbības licenci ES gaisa pārvadātājam, kuri neatbilst labas reputācijas prasībām, kas noteiktas attiecīgajos ES transporta tiesību aktos, vai apsvērt iespēju izmantot spēkā esošos ES kopējās ārpolitikas un drošības politikas ierobežojošos pasākumus, lai vērstos pret attiecīgajiem pārvadātājiem, kuri veicina neatbilstīgu migrāciju uz ES.

Otrais pīlārs — situācijas apzināšanās un agrīna brīdināšana

Prioritārā kārtā stiprinot Krīzes pārvaldības plāna tīkla izmantošanu un uzlabojot tā spējas, varēs labāk apzināties situāciju, kurā tiek izmantoti pārvadātāji, lai veicinātu neatbilstīgu migrāciju uz ES. Lai uzraudzītu lidojumus un vāktu datus par jaunajiem maršrutiem, būtiska ir arī sadarbība un informācijas apmaiņa starp Komisiju, Frontex un Eirokontroli.

Kad tiks apstiprināti jauni noteikumi par robežu pārvaldību, informācijas apmaiņu papildinās iepriekšējas pasažieru informācijas datu izmantošana. Labāk apzināties situāciju palīdzēs arī atbalsts ES kaimiņvalstīm un tranzītvalstīm, lai tās varētu izstrādāt par ceļotājiem vācamo izlūkdatu sistēmu.

Trešais pīlārs — sadarbība ar partnervalstīm un pārvadātājiem

ES pārvadājumu tirgus nozīmīguma un pievilcīguma dēļ ES ir būtiska ietekme uz trešo valstu transporta jomas iestādēm un pārvadātājiem, un ES var būt svarīga loma augstu pārvadājumu standartu noteikšanā visā pasaulē, tostarp tādu pasākumu izstrādē, kas veicami, lai nepieļautu, ka noziedzīgi tīkli ļaunprātīgi izmanto komercpārvadājumus, veicinādami neatbilstīgu migrāciju.

ES pastiprinās iesaisti ar pārvadātājiem un iestādēm trešās valstīs, jo īpaši aviācijas nozarē. Pirmo impulsu tai var dot, sākot informācijas kampaņas par konkrētiem maršrutiem un veidojot informācijas apmaiņu un tīklus, kas kopā ar pārvadātājiem ļautu pazīt neatbilstīgas migrācijas veicināšanas modeļus un ziņot par tiem.

Viena no galvenajām darbībām ir arī ar ES atbalstu sniegta apmācība un norādījumi iestādēm un aviokompāniju darbiniekiem trešās valstīs. ES kopā ar partnervalstīm var apsvērt sadarbības koordinatoru norīkošanu svarīgākajās lidostās un citu sadarbības koordinatoru, tostarp Eiropas migrācijas sadarbības koordinatoru, izmantošanu pilnā mērā.

Iesaiste ar aviācijas nozari, civilajām iestādēm un organizācijām, piemēram, Starptautisko Civilās aviācijas organizāciju, Starptautisko gaisa transporta asociāciju, ir vēl viena svarīga darbība informētības palielināšanai un starptautisku norādījumu izstrādei, kas veicina agrīnas brīdināšanas sistēmas izveidi.

Priekšsēdētājas vietnieks Margaritis Shins:

Laikā, kad Baltkrievija mēģināja instrumentalizēt migrantus, mēs spējām apturēt tranzīta lidojumus uz Minsku tieši tāpēc, ka transporta politikā ES ir liela ietekme. Mums jābūt gataviem izmantot visu mūsu rīcībā esošo instrumentu arsenālu, lai panāktu, ka kontrabandisti un cilvēku tirgotāji neizmanto pārvadātājus, kas darbojas Eiropas Savienībā.

Iekšlietu komisāre Ilva Jūhansone:

Šis instrumentu kopums ir vēl viens svarīgs solis mūsu cīņā pret organizētās noziedzības tīkliem, kas ir atbildīgi par migrantu kontrabandu. Mēs joprojām esam apņēmības pilni uzlabot ES, kā arī mūsu partneru sagatavotību, noturību un informētību, lai stātos pretī šiem kļūmīgajiem mēģinājumiem neatbilstīgi šķērsot mūsu robežas.

Transporta komisāre Adina Veleana:

Pasaules aviācijas kopienai ir būtiska loma neatbilstīgas migrācijas novēršanā, un mēs atzinīgi vērtējam centienus, ko tā jau veic. Ar šo instrumentu kopumu mēs vēlamies papildus stiprināt operatīvo sadarbību, apvienojot un labāk koordinējot pārvadātāju, valstu un attiecīgo starptautisko organizāciju darbības.

Turpmākās darbības

Šis instrumentu kopums veicinās diskusijas Tieslietu un iekšlietu padomē, kuras sanāksme notiks vēl šonedēļ, un pirms Eiropadomes sanāksmes. ES un dalībvalstīm būs jāsadarbojas, lai nodrošinātu ierosināto pasākumu efektīvu īstenošanu.

Vispārīga informācija

Jauns darbības veids, ko pakāpeniski aizvien vairāk izmanto kontrabandas tīkli, veicinādami neatbilstīgu migrāciju, ir komerciālo transportlīdzekļu — galvenokārt gaisa transportlīdzekļu — izmantošana. Aizbildinādamies ar dažādiem ieganstiem, piemēram, bezvīzu politikas režīmiem vai acīmredzamām darbaspēka migrācijas iespējām, noziedzīgie tīkli arvien vairāk sev par labu izmanto komerclidojumus starp trešām valstīm, lai nogādātu migrantus uz valstīm, kas atrodas tuvu ES vai kas robežojas ar ES, un no turienes migranti cenšas neatbilstīgā veidā ieceļot Eiropas Savienībā.

2021. gada novembrī Komisija ierosināja Regulu par pasākumiem, kas vērsti pret pārvadātājiem, kuri sekmē cilvēku tirdzniecību vai migrantu kontrabandu saistībā ar nelikumīgu ieceļošanu Eiropas Savienības teritorijā vai iesaistās šajās darbībās.

ES 2022. gada 5. decembra rīcības plānā attiecībā uz Rietumbalkāniem jau ir ierosināts konsolidēt operatīvu instrumentu kopumu, kas ietver pasākumus, kuri vērsti uz pārvadātājiem.

Papildu informācija

Instrumentu kopums, kas ietver pasākumus, kuri vērsti uz pārvadātājiem, kas veicina neatbilstīgu migrāciju uz ES

Regula par pasākumiem, kas vērsti pret pārvadātājiem, kuri sekmē cilvēku tirdzniecību vai migrantu kontrabandu saistībā ar nelikumīgu ieceļošanu Eiropas Savienības teritorijā vai iesaistās šajās darbībā

 

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 6. jūnijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā