Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 19. jūlijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 6 min

Militārā rūpniecība. No 500 miljonu eiro instrumenta ES ar kopīgu iepirkumu stiprinās Eiropas militāro rūpniecību

Fire Blade 2022 - European Defence Agency helicopter exercise in Hungary

Šodien Komisija pieņēmusi priekšlikumu izdot Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, kas 2022.–2024. gadam izveidotu pastiprinājumu Eiropas aizsardzības rūpniecībai, izmantojot kopīgu iepirkumu aktu (EDIRPA)Maija kopīgajā paziņojumā par aizsardzības investīciju nepietiekamību pausts, ka Komisija pilda apņemšanos izveidot ES īstermiņa finansēšanas instrumentu, kas stiprinātu Eiropas militārās rūpniecības spējas, izmantojot vienotu ES dalībvalstu iepirkumu. Atsaucoties uz Eiropadomes lūgumu, instruments tiecas apmierināt Krievijas agresijas pret Ukrainu izraisītās pašas steidzamākās un kritiskākās vajadzības pēc militārās rūpniecības ražojumiem. Komisija ierosina 2022.–2024. gadā no ES budžeta piešķirt 500 miljonus eiro. Šis instruments mudinās dalībvalstis solidāri iepirkt steidzami vajadzīgus militārās rūpniecības ražojumus un atvieglos visu dalībvalstu piekļuvi tiem.

Tas ļaus izvairīties no dalībvalstu konkurences vienādu izstrādājumu ražošanā un ietaupīt izmaksas. Tas stiprinās sadarbspēju un ļaus Eiropas aizsardzības tehnoloģiju un rūpniecības bāzei (EDTIB) labāk pielāgoties un palielināt ražošanas jaudu, lai sagādātu vajadzīgos izstrādājumus. Instruments atbalstīs darbības, ko veic konsorciji, kuros ir vismaz trīs dalībvalstis. Atbalsttiesīgo darbību vidū būtu jauni sadarbības projekti aizsardzības jomā vai tādas sadarbības paplašināšana, kas veidota pēc kara sākšanās.

Komisijas priekšsēdētājas izpildvietniece Margrēte Vestagere

Dalībvalstis ir spērušas drosmīgus soļus, nododot Ukrainai steidzami nepieciešamas militārās iekārtas. Tādā pašā solidaritātes garā ES, stimulējot vienotu iepirkumu, kas ļaus Eiropas militārajai rūpniecībai labāk apmierināt neatliekamās vajadzības, tām palīdzēs krājumus atjaunot. EDIRPA regulas priekšlikums ir vēsturisks solis ES Aizsardzības savienības izveidē, kurš uzlabo ES pilsoņu drošību un padara ES par spēcīgāku partneri saviem sabiedrotajiem.”

Par iekšējo tirgu atbildīgais Komisijas loceklis Tjerī Bretons

Šodien speram vēsturisku soli uz Eiropas aizsardzības integrāciju. Karam liesmojot pie Eiropas robežām, mēs atsaucamies uz ES valstu vadītāju aicinājumu, šodien nākot klajā ar jaunu instrumentu, kas Eiropas līmenī atbalstītu kopīgu ieroču iegādi. Mēs ne tikai palīdzam atjaunot daļu krājumu pēc ieroču nodošanas Ukrainai, bet arī ar ES budžetu stimulējam dalībvalstis veikt kopīgu iepirkumu. Eiropas aizsardzība lieliski attīstās.

Instrumenta mērķi

Instrumenta galvenie uzdevumi:

  • veicināt dalībvalstu sadarbību aizsardzības jomas iepirkumu sfērā, vairojot publisko izdevumu solidaritāti, sadarbspēju un efektivitāti, novērst dalībvalstu izstumšanu (nespēju apmierināt pieprasījumu pēc aizsardzības ražojumiem pieprasījuma maksimuma dēļ) un izvairīties no sadrumstalotības.  
  • Palielināt Eiropas aizsardzības tehniskās un rūpnieciskās bāzes konkurētspēju un efektivitāti, it īpaši – paātrinot rūpniecības pielāgošanos strukturālām pārmaiņām, ieskaitot ražošanas jaudas palielināšanu, ko prasa jaunā drošības vide pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā.    

Atbalsttiesīgās darbības

Instruments atbalstīs darbības, kuras atbilst šādiem nosacījumiem:

  • konsorcijs, kurā ir vismaz trīs dalībvalstis,
  • pastāvošas sadarbības paplašināšana vai jauna sadarbība vienotiem vissteidzamāk vajadzīgo un kritiski svarīgāko militāro ražojumu iepirkumiem,
  • iepirkuma procedūras, kas atspoguļo EDTIB iesaisti.

Instrumentā tiks ņemts vērā darbs, ko veic Komisijas izveidotā Kopīga aizsardzības iepirkuma darba grupa un augstais pārstāvis / Eiropas Aizsardzības aģentūras vadītājs. Darba grupa veicina dalībvalstu ļoti īsa termiņa iepirkuma vajadzību koordināciju un sadarbojas ar dalībvalstīm un ES militāro rūpniecību, lai atbalstītu kopīgus iepirkumus krājumu papildināšanai. 

Nākamie darbi

Situācijas steidzamības dēļ regulas priekšlikumu Komisija ir pieņēmusi kā augstas prioritātes jautājumu sešās nedēļās pēc Eiropadomes uzdevuma saņemšanas un nosūtīs to abiem likumdevējiem. Komisija paļaujas uz ātru pieņemšanu, lai jau 2022. gada beigās varētu palīdzēt dalībvalstīm sadarbojoties apmierināt militārās rūpniecības steidzamākās un kritiskākās vajadzības. 

Bez tam Komisija ierosinās Eiropas aizsardzības investīciju programmas (EDIP) regulu, kas būs pamats turpmākiem kopīgas attīstības un iepirkuma projektiem, kuri ir svarīgi dalībvalstu un Savienības drošībai. 

Konteksts

Saskārušās ar jaunām drošības problēmām, dalībvalstis ir paudušas nodomu palielināt izdevumus aizsardzībai. Tomēr bez lielākas koordinācijas un sadarbības šie palielinātie ieguldījumi rada tādu būtisku risku kā Eiropas aizsardzības nozares sadrumstalotības padziļināšanos pie valstu robežām, sadarbības potenciāla ierobežojumu visā iekārtu aprites ciklā, ārējas atkarības pastiprināšanos, dalībvalstu bruņoto spēku sadarbības un rīcības spējas traucējumus.

Izvēlei īstermiņa iegādes lietās būs ilgtermiņa ietekme uz EDTIB tirgus perspektīvu nākamajos gadu desmitos. Tāpēc ir nepieciešams, lai Komisija laicīgi un mērķtiecīgi atbalstītu dalībvalstis, kuras vēlas kopīgi stiprināt savas aizsardzības spējas. 

No 2017. gada ar PADREDIDP un Eiropas Aizsardzības fondu tiek veidots jauns satvars ES mēroga un pārrobežu sadarbībai aizsardzības sfēras pētniecības un izstrādes jomā.

Proti, jaunais un arī nākamais instruments militāro iekārtu izstrādes un iegādes ciklā darbosies saskanīgi ar Eiropas Aizsardzības fondu, kurā ir 8 miljardi eiro.

EDIRPA būs papildus Eiropas Miera mehānismam (EPF), kas ir ļāvis veikt drosmīgus pasākumus, finansējot dalībvalstu lēmumus piegādāt militāras iekārtas Ukrainai, un atbalsts jau ir sasniedzis 2 miljardus eiro, un dalībvalstis pašlaik beidz saņemt papildu piešķīrumu. EMM atlīdzina minēto nodošanu, bet tagad vajag dalībvalstis atbalstīt iztērēto materiālu krājumu papildināšanā un to darīt sadarbojoties.

Stratēģiskais kompass drošībai un aizsardzībai, ko Padome apstiprināja 2022. gada 21. martā, aptver visus drošības un aizsardzības politikas aspektus un paplašina ES vērienu šajā jomā. 2022. gada 15. februāra aizsardzības aktu paketē Komisija izteica konkrētus priekšlikumus, kas atbalsta Stratēģiskā kompasa īstenošanu.

Uz visu šo iniciatīvu pamata un nolūkā uzlabot ES reaģēšanu uz Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu, 2022. gada 18. maija kopīgajā paziņojumā “Aizsardzības investīciju nepietiekamības analīze un turpmākā virzība” tika ierosināti vairāki konkrēti un pakāpeniski pasākumi. Starp šiem pasākumiem ir aizsardzības kopīgā iepirkuma darba grupas un īstermiņa instrumenta izveide.

Sīkākai uzziņai

Regulas priekšlikuma teksts

Preses materiāls par aizsardzības investīciju nepietiekamību un pasākumiem tās pārvarēšanai

Kopīgs paziņojums par aizsardzības investīciju nepietiekamību

Paziņojums par Eiropas Komisijas devumu Eiropas aizsardzībā

Spēcīgāka Eiropas aizsardzība

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 19. jūlijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā