Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 10. septembrisLasīšanas ilgums: 5 min

Next Generation EU: Eiropas Komisija Latvijai izmaksā priekšfinansējumu 237 miljonu eiro apmērā

Eiropas Komisija šodien Latvijai izmaksāja priekšfinansējumu 237 miljonus eiro, kas atbilst 13 % no valsts finanšu piešķīruma kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmumā.

fb_karogi.jpg
© EU

Priekšfinansējuma maksājums palīdzēs uzsākt Latvijas atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto svarīgāko investīciju un reformu pasākumu īstenošanu.

Komisija atļaus veikt turpmākus maksājumus, pamatojoties uz Latvijas atveseļošanas un noturības plānā iekļauto investīciju un reformu īstenošanas gaitu. Plānots, ka Latvija sava plāna darbības laikā kopumā saņems 1,8 miljardus eiro, kas pilnībā sastāv no dotācijām.

Šodienas līdzekļu izmaksa notiek pēc nesenās sekmīgi īstenotās pirmās aizņēmuma operācijas NextGenerationEU ietvaros. Lai finansētu pirmo izmaksu dalībvalstīm saskaņā ar ANM un NextGenerationEU, Komisija plāno līdz gada beigām piesaistīt ilgtermiņa finansējumu 80 miljardu eiro apmērā, ko papildinās īstermiņa ES parādzīmes.

NextGenerationEU ietvaros ANM, nodrošinās 723,8 miljardus eiro (faktiskajās cenās), ar kuriem atbalstīs investīcijas un reformas visās dalībvalstīs. Latvijas plāns ir daļa no ES bezprecedenta atbildes reakcijas, kuras mērķis ir no Covid-19 krīzes izkļūt spēcīgākai, veicināt zaļo un digitālo pārkārtošanos un stiprināt kohēziju mūsu sabiedrībās.

Atbalsts investīciju un reformu projektiem svarīgākajās jomās

ANM Latvijā finansē investīcijas un reformas, kurām paredzama pārveidojoša ietekme uz Latvijas ekonomiku un sabiedrību. Lūk, daži no šiem projektiem:

  • Zaļās pārkārtošanās nodrošināšana: Latvijas plāns ietver 295 miljonu eiro investīciju projektu Rīgas metropoles transporta sistēmas pārstrukturēšanai, izveidojot multimodālu sabiedriskā transporta tīklu ar vienotu kustības grafiku, cenu un biļešu sistēmu un ieguldot tīrā transporta infrastruktūrā, tostarp dzelzceļā, tramvajos, elektriskajos autobusos un veloceliņos.
  • Digitālās pārkārtošanās atbalsts To uzņēmumu atbalstam, kuri ievieš digitālās tehnoloģijas, piemēram, e-komercijas risinājumus, inovāciju un jaunus produktus, paredzēti 125 miljoni eiro. Digitālo prasmju pilnveidei Latvijas plānā atvēlēti 95 miljoni eiro ar mērķi uzlabot gan pamatprasmes, gan padziļinātas digitālās prasmes.
  • Ekonomikas un sociālās noturības stiprināšana Plānā ietverti 158 miljoni eiro, kas paredzēti reformām un investīcijām veselības aprūpes modernizācijai, veselības nozares noturības stiprināšanai un integrētu un kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai. Tajā ir paredzētas investīcijas infrastruktūrā un medicīniskajā aprīkojumā trijās Rīgas universitātes slimnīcās, septiņās reģionālajās slimnīcās un 40 ambulatorās aprūpes iestādēs.

Ko saka Kolēģijas locekļi

Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena“Esmu gandarīta, ka Latvija saņem pirmo maksājumu 237 miljonu eiro apmērā no NextGenerationEU. Tas ir svarīgs solis, lai īstenotu vērienīgo investīciju un reformu programmu, kas izklāstīta Latvijas atveseļošanas un noturības plānā. Esmu lepna, ka NextGenerationEU palīdzēs Latvijai īstenot zaļo un digitālo pārkārtošanos ar pasākumiem ilgtspējīga transporta atbalstam, digitālajai apmācībai un veselības aprūpes sistēmas noturības uzlabošanai. Mēs turpināsim atbalstīt Latviju, lai nodrošinātu plāna sekmīgu īstenošanu.”

Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku, kas strādā cilvēku labā Valdis Dombrovskis teica: “Eiropas Komisijas pirmais maksājums 237 miljonu apmērā ir būtisks solis, lai Latvija atveseļotu ekonomiku pēc COVID19 izraisītās krīzes. Latvija ir starp pirmajām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kuras sagatavoja nacionālos reformu plānus, līdz ar to arī Latvija ir starp pirmajām, kas saņem maksājumu no Eiropas Atveseļošanas fonda. Kopumā Latvija saņems 1.8 miljardus eiro, lai uzlabotu dzīves kvalitāti Latvijas cilvēkiem, veidotu ekonomiku noturīgāku un uzlabotu tās konkurētspēju, ņemot vērā transformāciju uz klimata neitrālu un digitālu ekonomiku. Mēs turpināsim ciešu sadarbību ar Latvijas atbildīgajām amatpersonām un sociāliem partneriem pie plāna ieviešanas, realizējot tajā paredzētās reformas un ieguldot plānotās investīcijas. Vēlu veiksmi Latvijas ekonomikas atveseļošanas plāna ieviešanā.”

Budžeta un administrācijas komisārs Johanness Hāns sacīja: “Tā ir lieliska ziņa, ka finanšu tirgū piesaistītie NextGenerationEU līdzekļi joprojām ātri sasniedz ES valstis. Tas ir skaidrs apliecinājums tam, ka ES devums ir izjūtams uz vietas. Esmu pārliecināts, ka mūsu atbalsts drīz kļūs pamanāms Latvijas īstenotajos zaļajos un digitālajos projektos, kas nāks par labu tās iedzīvotājiem un mūsu kopīgajai nākotnei.

Ekonomikas komisārs Paolo Džentiloni sacīja:“Šodienas maksājums 237 miljonu eiro apmērā ir pirmais ļoti nepieciešamais finansējums Latvijas ekonomikai no Atveseļošanas un noturības mehānisma. Latvijas atveseļošanas un noturības plāna veiksmīga īstenošana atraisīs 1,8 miljardu eiro finansējumu svarīgu reformu un investīciju atbalstam valstī. Tie pozitīvi ietekmēs iedzīvotāju dzīvi un uzņēmumu konkurētspēju un palīdzēs: uzlabot digitālās prasmes, savienojamību un sabiedrisko transportu, modernizēt valsts pārvaldi un stiprināt augstāko izglītību un veselības aprūpi.

Papildus informācija:

Paziņojums presei: Eiropas Komisija apstiprina Latvijas atveseļošanas un noturības plānu 1,8 miljardu eiro apmērā
Jautājumi un atbildes: Eiropas Komisija apstiprina Latvijas atveseļošanas un noturības plānu 1,8 miljardu eiro apmērā

Atveseļošanas un noturības mehānisms: Jautājumi un atbildes

Faktu lapa par Latvijas atveseļošanas un noturības plānu

Padomes Īstenošanas lēmums par Latvijas atveseļošanas un noturības plānu

Komisijas dienestu darba dokuments — Latvijas atveseļošanas un noturības plāna analīze

Atveseļošanas un noturības mehānisms

Atveseļošanas un noturības mehānisma regula

Paziņojums presei: NextGenerationEU trešais obligāciju laidiens

Paziņojums presei: Komisijas pirmais finansēšanas plāns

Tīmekļa vietne “ES kā aizņēmēja”

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 10. septembris