Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 16. jūnijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 6 min

“Prakses kodekss dezinformācijas jomā” Komisija apsveic jaunos potenciālos parakstītājus un aicina veikt stingru un laicīgu pārskatīšanu

Prakses kodekss dezinformācijas jomā

Dezinformācijas novēršana joprojām ir viena no Komisijas darba prioritātēm. Vakar jaunākajā parakstītāju asamblejas sanāksmē, kas bija veltīta Prakses kodeksa dezinformācijas jomā pārskatīšanai, šajā procesā iesaistījās astoņi jauni potenciālie parakstītāji. Viņi pauda gatavību uzņemties saistības saskaņā ar pastiprināto redakciju. Šis kodekss ir pasaulē pirmais satvars, kurā noteikta platformu un nozares apņemšanās apkarot dezinformāciju. Kodekss tiek pārskatīts, izpildot maijā izdotos Komisijas norādījumus, kur izklāstīts, kā kodekss jāpastiprina, lai stingri reaģētu uz dezinformāciju. Potenciālo jauno parakstītāju sarakstā ir iekļautas tiešsaistes video platformas, piemēram, Vimeo, jauni sociālo tīklu veidi, piemēram, Clubhouse, un reklāmas tehnoloģiju nodrošinātāji, piemēram, DoubleVerify, kā arī organizācijas, kas sniedz īpašas zināšanas un tehniskus risinājumus dezinformācijas apkarošanai, piemēram, AvaazGlobsecLogicallyNewsguard un WhoTargetsMe.

Ir vajadzīgas ievērojami lielākas pūles, lai samazinātu kaitīgas dezinformācijas plūsmu – tā rāda nesenās vēlēšanu kampaņas un parakstītāju ziņojumi par Covid-19 dezinformācijas uzraudzības programmu. Pašreizējais kodekss bija labs pirmais solis šajā virzienā, taču Komisijas novērtējums 2020. gadā tajā atsedza būtiskus trūkumus. To vidū ir kodeksa nekonsekventa, nepilnīga piemērošana visās platformās un dalībvalstīs, nepilnības kodeksa saistību aptvērumā, pienācīga uzraudzības mehānisma un galveno darbības rādītāju trūkums, saistību trūkums piekļuvei dezinformācijas izpētei vajadzīgajiem platformu datiem un ieinteresēto personu, it īpaši reklāmistu, šaura dalība. Komisija cer sagaidīt, ka parakstītāji, pārskatot kodeksu, stingri ievēros norādījumus, lai nodrošinātu, ka tas atbilst cerībai uz spēcīgu ES instrumentu.

Priekšsēdētāja vietniece vērtību un pārredzamības jautājumos Vera Jourova:

Prieks redzēt jaunus dalībniekus no attiecīgām nozarēm atsaucamies uz mūsu aicinājumu un iesaistāmies prakses kodeksa pārskatē. Aicinu jo drīz šajā procesā iesaistīties arī citus, to vidū platformas, ziņapmaiņas dienestus un tiešsaistes reklāmas ekosistēmas dalībniekus, un šo procesu veidot kopīgi. Pastiprinātais kodekss nevar nepiepildīt cerības, ko paudām maija norādījumos. Tiešsaistes subjektiem ir īpaša atbildība tur, kur notiek dezinformācijas izplatīšana un iedzīvošanās no tās. To darbībai jākļūst labāk pārredzamai, atbildīgākai un drošākai jau projektā.

Par iekšējo tirgu atbildīgais Komisijas loceklis Tjerī Bretons

Mani iepriecina, ka arvien vairāk tiešsaistes platformu, tehnoloģiju piegādātāju, pilsoniskās sabiedrības locekļu un speciālistu organizēti apņemas cīnīties ar dezinformāciju. Privātajam sektoram jābūt aktīvam un jāgatavojas jaunajiem ES noteikumiem par digitālajiem pakalpojumiem (DSA). Tagad laiks no runām pāriet pie darbiem.

Komisija aicina visas pārējās ieinteresētās personas, kas spēj sniegt ieguldījumu pastiprinātajā kodeksā un vēlas uzņemties saistības attiecībā uz saviem pakalpojumiem, paust interesi kļūt par pastiprinātā kodeksa parakstītājām un drīz jo drīz iesaistīties izstrādē. Šis aicinājums īpaši attiecas uz agrāk izveidotām un topošām platformām, kas aktivizējas ES, attiecīgajām tiešsaistes reklāmas ekosistēmas ieinteresētajām personām (piemēram, reklāmas apmaiņas, reklāmas tehnoloģijas pakalpojumu sniedzējiem, zīmoliem, kas pelna no reklāmas, sabiedrisko attiecību aģentūrām), citiem subjektiem, kas sniedz pakalpojumus, kurus var izmantot dezinformācijas monetizācijai (piemēram, e-maksājumu pakalpojumi, e-komercijas platformas, kolektīvās finansēšanas/saziedošanas sistēmas), privātiem ziņapmaiņas pakalpojumiem, kā arī ieinteresētajām personām, kuras spētu kodeksa darbībā ieguldīt resursus vai zināšanas. Pastiprinātajā kodeksā būtu iekļaujamas jaunas, īpaši pielāgotas saistības, kas atbilst parakstītāju sniegto pakalpojumu apjomam un īpatnībām, un parakstītājiem būtu jāuzņemas attiecīgas saistības attiecībā uz visiem saviem pakalpojumiem.

Ziņojumi par dezinformācijas uzraudzības programmu Covid-19 sakarā – par platformu darbībām vasarā

Regulārajā uzraudzībā, kas attiecas uz dezinformāciju par Covid-19, Komisija šodien publicē arī GoogleFacebookTwitterTikTok un Microsoft ziņojumus, kuros iekļautas darbības, ko platformas veikušas jūlijā un augustā, lai samazinātu dezinformāciju par Covid-19 un vakcīnām. 2020. gada kopīgajā paziņojumā teikts, ka Eiropas Audiovizuālo mediju pakalpojumu regulatoru grupa (ERGA) palīdz Komisijai īstenot Covid-19 uzraudzības programmu, izmantojot savas speciālās zināšanas. Tuvākajās nedēļās no ERGA gaidāms ziņojumus par uzraudzības programmu.

Konteksts

Prakses kodekss tika izveidots 2018. gada oktobrī. Kā paredzēts Eiropas Demokrātijas rīcības plānā (EDAP), 2021. gada maijā Komisija izdeva norādījumus, kam jāpastiprina Prakses kodekss, un tajos novērsti trūkumi, kas identificēti Komisijas 2020. gada kodeksa novērtējumā, un ņemta vērā Covid-19 dezinformācijas uzraudzības programmā gūta pieredze. Ar Komisijas digitālo pakalpojumu akta (DSA) priekšlikumu ir izveidots kopregulēšanas satvars rīcības kodeksiem, piemēram, prakses kodeksam.

Norādījumos aicināts pastiprināt visas kodeksa nodaļas: jāsamazina dezinformācijas izmantošanai labuma gūšanai, jāpastiprina pasākumi pret manipulatīviem paņēmieniem, un lietotājiem jābūt pieejamiem rīkiem, kas ļauj izprast un signalizēt par dezinformāciju un droši naviģēt tiešsaistes vidē. Kodeksam arī jāpaplašina faktu pārbaužu aptvērums visās dalībvalstīs un valodās un krasi jāuzlabo piekļuve platformu datiem pētniecības vajadzībām. Parakstītājiem būtu jāizveido arī publiski pieejams Pārredzamības centrs, un par kodeksa pielāgošanu atbildēs pastāvīga darba grupa, ņemot vērā tehnoloģiju, sabiedrības, tirgus un likumdošanas attīstību. Pastiprinātais kodekss ir jāpapildina ar efektīvu uzraudzības sistēmu, kuras pamatā ir skaidri galvenie darbības rādītāji, ar kuriem mēra saskaņā ar 2021. gada kodeksu īstenoto darbību efektivitāti. Paredzams, ka pārskatīto kodeksu parakstītāji iesniegs 2021. gada beigās.

Covid-19 krīzes laikā parakstītāji ražīgi piedalījās īpašā uzraudzības programmā. Tā izrādījusies pārredzamībai vajadzīgs pasākums, lai nodrošinātu platformu publisko pārskatatbildību, un kodekss ir pārbaudīts ar “spriedzes testu”. Tajā pašā laikā Covid-19 programmā tika uzsvērti vairāki trūkumi, kas jānovērš pastiprinātajā kodeksā.

Sīkākai uzziņai

Prakses kodekss dezinformācijas jomā

Komisijas norādījumi par Prakses kodeksa dezinformācijas jomā stiprināšanu

Jautājumi un atbildes par norādījumiem

Faktu lapa

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 16. jūnijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā