Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 12. decembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 3 min

Programma InvestEU: Komisija paraksta vienošanos ar Ziemeļvalstu Investīciju banku par 480 miljonu eiro piesaistīšanu zaļajām investīcijām

InvestEU

Šodien Eiropas Komisija un Ziemeļvalstu Investīciju banka (ZIB) parakstīja InvestEU garantijas nolīgumu, kura vērtība ir līdz 114 miljoniem eiro. Nolīgums ļaus piesaistīt ZIB finansējumu līdz 480 miljonu eiro apmērā investīcijām ilgtspējīgā infrastruktūrā, pētniecībā, inovācijā un digitalizācijā Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, kā arī Polijā. Paredzams, ka tas savukārt mobilizēs publiskā un privātā sektora investīcijas kopumā aptuveni 2 miljardu eiro apmērā.

Ar šo nolīgumu ZIB kļūst par InvestEU īstenošanas partneri. ZIB izmantos šo garantijas nolīgumu, lai mobilizētu investīcijas tīrā enerģijā, rūpniecības modernizācijā un dekarbonizācijā, kritiski svarīgu izejvielu piegādē, ilgtspējīgā transportā, vides aizsardzībā, bioekonomikā, digitālajā savienojamībā un ilgtspējīgā datu infrastruktūrā. Tas arī atbalstīs investīcijas projektos, kas saistīti ar ilgtspējīgu zilo ekonomiku, kosmosu, kritisko infrastruktūru, veselību un inovatīvu tehnoloģiju izstrādi dažādās nozarēs. Nozares, uz kurām attieksies šis nolīgums, atbilst InvestEU ilgtspējīgas infrastruktūras un pētniecības, inovācijas un digitalizācijas sadaļām. Šīs investīcijas palīdzēs ES sasniegt tās plašāko stratēģisko mērķi — nodrošināt zaļo un digitālo pārkārtošanos.

Šajā posmā ZIB var izmantot ES garantiju InvestEU ietvaros, lai atbalstītu projektus Dānijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Somijā un Zviedrijā. Paredzams, ka pirmās darbības saskaņā ar nolīgumu tiks apstiprinātas 2023. gadā.

Programma InvestEU sniedz ES budžeta garantiju īstenošanas partneriem, lai palielinātu to spēju uzņemties risku, un tādējādi palīdz mobilizēt publiskās un privātās investīcijas ES politikas prioritāšu īstenošanai.

Ekonomikas komisārs Paolo Džentiloni:

InvestEU ir izšķiroši svarīgs instruments mūsu centienos sekmīgi virzīt mūsu ekonomiku zaļo un digitālo pārkārtošanos. Esmu gandarīts, ka ar šo nolīgumu Ziemeļvalstu Investīciju banka ir kļuvusi par mūsu īstenošanas partneri. Kopā mēs varam pilnībā izmantot InvestEU potenciālu, lai novirzītu investīcijas zaļiem un digitāliem projektiem, atbalstot ilgtspējīgu izaugsmi un radot kvalitatīvas darbvietas visā Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā.

ZIB priekšsēdētājs un izpilddirektors Andrē Kūsveks:

InvestEU garantijas nolīgums palīdzēs ZIB vēl vairāk mobilizēt finansējumu pārejai uz zaļo ekonomiku, īpašu uzmanību pievēršot atjaunīgajai enerģijai, energoefektivitātei, rūpniecības un transporta dekarbonizācijai, kā arī inovācijai un digitalizācijai. ZIB stratēģija ir vērsta uz to, lai uzņemtos lielāku risku un piešķirtu vairāk aizdevumu maziem un vidējiem uzņēmumiem un uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu, un ES garantija ir tieši tas instruments, kas atbilst šai stratēģijai.

Vispārīga informācija

Programma InvestEU nodrošina Eiropas Savienībai būtisku ilgtermiņa finansējumu, piesaistot ievērojamus privātos un publiskos līdzekļus ilgtspējīgas atveseļošanas atbalstam. Turklāt tā palīdzēs piesaistīt privātās investīcijas ES politikas prioritātēm, piemēram, Eiropas zaļajam kursam un digitālajai pārejai. Programmai ir trīs daļas: fonds InvestEU, konsultāciju centrs InvestEU un portāls InvestEU. Fonds InvestEU tiks īstenots ar finanšu partneru starpniecību, kuri ieguldīs projektos, izmantojot ES budžeta garantiju 26,2 miljardu eiro apmērā. Visa budžeta garantija atbalstīs īstenošanas partneru investīciju projektus, palielinās to riska uzņemšanās spēju un tādējādi mobilizēs vismaz 372 miljardus eiro papildu investīcijās.

Ziemeļvalstu Investīciju banka (ZIB) ir starptautiska finanšu iestāde Dānijā, Igaunijā, Islandē, Latvijā, Lietuvā, Norvēģijā , Somijā un Zviedrijā. Banka strādā, lai izveidotu plaukstošu un ilgtspējīgu Ziemeļu un Baltijas reģionu, finansējot projektus, kas uzlabo ražīgumu un sniedz labumu videi. ZIB finansē privātus un publiskus projektus dalībvalstīs un ārpus tām.

Papildinformācija

Jautājumi un atbildes: programma InvestEU

Programma InvestEU

ZIB tīmekļvietne

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 12. decembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā