Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 3. jūlijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 4 min

Ukraina: šodien darbu sāk Starptautiskais centrs saukšanai pie atbildības par agresijas noziegumu pret Ukrainu

ES solidaritāte ar Ukrainu

Šodien Hāgā darbu sāka Starptautiskais centrs saukšanai pie atbildības par agresijas noziegumu pret Ukrainu (ICPA), ko uztur Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust). Jaunizveidotajam centram būs ļoti būtiska nozīme, lai izmeklētu Krievijas agresijas noziegumu pret Ukrainu un atvieglinātu tiesvedības procesu nākotnē notiekošajās tiesas prāvās. Šis centrs nodrošinās struktūru, lai atbalstītu un atvieglinātu patlaban notiekošās un nākotnē paredzētās izmeklēšanas par agresijas noziegumu un veicinātu apmaiņu ar pierādījumiem, kas savākti kopš Krievijas agresijas sākuma, un šādu pierādījumu analīzi.

Ar Komisijas atbalstu izveidotajā centrā darbojas dalībvalstu izvēlēti prokurori, kas jau strādā kopējā izmeklēšanas grupā, ar kuru centrs ir saistīts sava darba ietvaros. Iesaistītie eksperti ikdienu varēs sadarboties, ātri apmainīties ar pierādījumiem un vienoties par kopīgu stratēģiju. Eurojust sniegs operatīvo, juridisko, finansiālo un loģistikas atbalstu, tostarp pierādījumu saglabāšanai, uzglabāšanai un analizēšanai. Šis darbs ir ļoti būtisks, lai varētu sagatavoties nākotnē paredzētām tiesvedībām, kuras varētu notikt vai nu valsts, vai starptautiskajās tiesās, tostarp agresijas nozieguma tribunālā, kas, iespējams, tiks izveidots, vai arī Starptautiskajā Krimināltiesā (SKT) – attiecībā uz noziegumiem, kuri ir tās jurisdikcijā.

 

Urzula fon der Leiena, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja:

Krievijas iebrukums Ukrainā katru dienu vēl aizvien rada neaprakstāmas ciešanas. Ļoti satraucošas ziņas par tīšiem uzbrukumiem civiliedzīvotājiem, tostarp bērniem, ikdienā ir kļuvušas par nežēlīgu atgādinājumu par asinsizliešanu, kas pēc Putina pavēles ir atgriezusies atpakaļ mūsu kontinentā. Aizvien lielākā apmērā krājas pierādījumi par neskaitāmiem starptautiskiem noziegumiem, kurus pastrādājusi Krievija. Jaunajam starptautiskajam centram būs svarīga loma, lai gādātu par to, ka vainīgie stājas tiesas priekšā – arī par agresijas noziegumu. Mēs darīsim visu iespējamo, lai panāktu, ka Putins un viņa rīkojumu izpildītāji tiek saukti pie atbildības.

Tieslietu komisārs Didjē Reinderss:

Šodien izveidojot Starptautisko centru saukšanai pie atbildības par agresijas noziegumu pret Ukrainu, Eiropas Savienība atkārtoti apstiprina savu apņemšanos noteikt pilnu atbildību par starptautiskajiem noziegumiem, kas pastrādāti Krievijas uzsāktā kara laikā pret Ukrainu. Tas attiecas arī uz agresijas noziegumu, ko pastrādājusi augstākā politiskā un militārā vadība. Šodien mēs raidām skaidru signālu pasaulei, ka spēka pielietošanas aizliegums joprojām ir pamats noteikumos balstītajai starptautiskajai kārtībai un ka tie, kas to pārkāpj, tiks saukti pie atbildības.

Turpmākie soļi

Centrs sāks darboties šodien. Eurojust cieši sadarbosies ar Komisiju un kopējās izmeklēšanas grupas dalībniekiem, lai nodrošinātu to, ka centrs pēc iespējas labāk var atbalstīt valstu iestādes.

Konteksts

Starptautiskā Krimināltiesa (SKT) ir kompetenta saukt pie atbildības par vissmagākajiem starptautiskajiem noziegumiem (genocīdu, noziegumiem pret cilvēci, kara noziegumiem un agresijas noziegumiem). Taču patlaban Starptautiskā Krimināltiesa nevar saukt pie atbildības Krieviju par agresijas noziegumu, jo Krievija nav SKT dalībvalsts. Lai novērstu šo problēmu, 2022. gada novembrī Komisija iepazīstināja dalībvalstis ar iespējamiem risinājumiem, kā garantēt pilnīgu saukšanu pie atbildības par visiem noziegumiem, kas pastrādāti Ukrainā. Šajos risinājumos tika izskatīta iespēja izveidot atbildības mehānismu, lai varētu saukt pie atbildības par agresijas noziegumu.

Kaut arī diskusijas turpinās – it sevišķi pamatgrupā, kurā tiek spriests par īpašā tribunāla izveidi –, ir ļoti svarīgi nodrošināt to, ka attiecīgie pierādījumi tiek pienācīgi apkopoti un ka izmeklēšanu var sākt saskaņā ar spēkā esošo tiesisko regulējumu.

Centra savāktos pierādījumus varētu izmantot citās jurisdikcijās, tostarp valstu un starptautiskajās tiesās, ieskaitot agresijas nozieguma tribunālu, kas, iespējams, tiks izveidots, vai arī Starptautiskajā Krimināltiesā (SKT) – attiecībā uz noziegumiem, kuri ir tās jurisdikcijā.

Kopējā izmeklēšanas centra darbā iesaistītie prokurori tiks pārcelti uz Eurojust, kur tie ikdienu varēs sadarboties. Prokurorus atbalstīs Eurojust juridiskie un analītiskie eksperti. Apzinātos pierādījumus varēs droši uzglabāt Eurojust Galvenajā starptautisko noziegumu pierādījumu datubāzē, kas izveidota pēc tam, kad, balstoties uz Komisijas priekšlikumu par Eurojust regulas grozīšanu, Eurojust regulā tika veiktas izmaiņas.

Plašāka informācija

Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas paziņojums par Starptautiskā centra izveidi saukšanai pie atbildības par agresijas noziegumu pret Ukrainu

Darbu sāk Starptautiskais centrs saukšanai pie atbildības par agresijas noziegumu pret Ukrainu – Eurojust paziņojums presei

ES solidaritāte ar Ukrainu – tīmekļa vietne

Eurojust un karš Ukrainā – tīmekļa vietne

 

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 3. jūlijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā