Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Materiāli vidusskolai

Materiāli:

2022. GADA 14. JŪNIJS
Plakāti vidusskolai
2022. GADA 14. JŪNIJS
Diskusijas vidusskolai

Diskusijas un debates kā metodes mācību procesā

Metodikas skolas “Pupa” izdevums “Diskutēsim!

Debašu kluba rokasgrāmata

Materiāls skolotājam “Kā mācīt strīdīgas tēmas

Sarunu skolas LAMPA video materiāli par sarunu kultūru Kā veidot labu dialogu? (angļu valodā), Konstruktīva komunikācija, Būt opozīcijā, Kāpēc ir labi strīdēties? u.c.

Diskusiju tēmas un izziņas materiāli

Plakāti Nr. 2, 6, 7, 9, 12 – līdzdalība un pilsoniskā atbildība.

Izziņas materiāli: prezentācija “Pilsoniskās līdzdalības iespējas Eiropas Savienībā”

2022. GADA 14. JŪNIJS
Pilsoniskās līdzdalības iespējas Eiropas Savienībā

Plakāti Nr. 1, 3, 5, 8 – digitālās tehnoloģijas un mēs.

Izziņas materiāli: informācija par Eiropas Savienības prioritāti “Digitālajam laikmetam gatava Eiropa”; Latvijas Drošāka interneta centra informatīvie un mācību materiāli

Plakāti Nr. 14 – kritiskā domāšana un medijpratība.

Izziņas materiāli: Eiropas Demokrātijas rīcības plāns; Latvijas Drošāka interneta centra informatīvie un mācību materiāli

Plakāts Nr. 15 – videi draudzīga domāšana.

Izziņas materiāli: infografika “Eiropas Zaļais kurss”

2022. GADA 14. JŪNIJS
Eiropas Zaļais kurss

Materiālu kopa Klimata pārmaiņas un Eiropas zaļais kurss; interaktīva prezentācija par Eiropas Zaļo kursu; aprites ekonomikas spēle “RITenis

Plakāts Nr. 4, 10, 11, 13 – sabiedrība un vērtības.

Izziņas materiāli: prezentācija "Eiropas Savienības vērtības"

2022. GADA 14. JŪNIJS
Eiropas Savienīas vērtības