Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 21. aprīlisLasīšanas ilgums: 2 min

Eiropas pilsoņu iniciatīva: Komisija nolemj reģistrēt divas pilsoņu iniciatīvas

Šodien Eiropas Komisija nolēma reģistrēt divas Eiropas pilsoņu iniciatīvas: “Valsts ierēdņu apmaiņas programma” (CSEP) un “Zaļie jumta dārzi”.

Iniciatīvas “Valsts ierēdņu apmaiņas programma” (CSEP) organizatori aicina Komisiju uzsākt apmaiņas un apmācības programmu Eiropas Savienības dalībvalstu ierēdņiem. Šīs programmas mērķis būtu piedāvāt ES dalībvalstu ierēdņiem profesionālu pieredzi līdzīgā dienestā citā dalībvalstī uz laiku no diviem līdz 12 mēnešiem.

Iniciatīvas “Zaļie jumta dārzi” organizatori aicina Komisiju veicināt zaļu dārzu zonu izveidi uz uzņēmumu ēku jumtiem. Tādējādi neizmantotie jumti varētu palīdzēt saudzēt un uzlabot vidi.

Komisija uzskata, ka abas pilsoņu iniciatīvas ir juridiski pieņemamas, jo atbilst nepieciešamajiem nosacījumiem, un tāpēc nolēma tās reģistrēt. Komisija pagaidām nav skatījusi iniciatīvas pēc būtības.

Turpmākā rīcība

Pēc Eiropas pilsoņu iniciatīvu reģistrācijas, kas notika šodien, organizatori var sākt atbalsta parakstu vākšanas procesu. Ja gada laikā šīs iniciatīvas atbalstīs vismaz viens miljons iedzīvotāju no vismaz septiņām dažādām dalībvalstīm, Komisijai būs jāreaģē. Komisija ir tiesīga lemt, vai prasītās darbības izpildīt vai ne, bet jebkurā gadījumā tai savs lēmums ir jāpamato.

Vispārīga informācija

Eiropas pilsoņu iniciatīva tika ieviesta ar Lisabonas līgumu, un tā dod pilsoņiem iespēju noteikt ES darba kārtību. To oficiāli sāka izmantot 2012. gada aprīlī.

Pēc oficiālās reģistrēšanas Eiropas pilsoņu iniciatīva ļauj vienam miljonam pilsoņu no vismaz ceturtdaļas ES dalībvalstu aicināt Eiropas Komisiju iesniegt tiesību aktu priekšlikumus jomās, kurās Komisijai ir šādas pilnvaras.

Pieņemamības nosacījumi ir šādi: 1) ierosinātā iniciatīva nav acīmredzami ārpus Komisijas pilnvarām iesniegt tiesību akta priekšlikumu, 2) tā nav acīmredzami aizskaroša, nenozīmīga vai maldinoša, un 3) tā nav klajā pretrunā Eiropas Savienības vērtībām.

Kopš Eiropas pilsoņu iniciatīvas sākuma Komisija jau ir reģistrējusi kopumā 78 pilsoņu iniciatīvas un atteikusi 26 iniciatīvu reģistrāciju, jo tās neatbilda nosacījumiem.

Papildinformācija

“Valsts ierēdņu apmaiņas programma” (CSEP)

“Zaļie jumta dārzi”

Eiropas pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietne

Eiropas Pilsoņu iniciatīvas, kurām patlaban tiek vākti paraksti

Eiropas pilsoņu iniciatīvas forums

#EUTakeTheInitiative kampaņa

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 21. aprīlis