Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 23. aprīlisLasīšanas ilgums: 7 min

Jautājumi un atbildes par jaunā Eiropas “Bauhaus” balvu

Kāds ir jaunā Eiropas “Bauhaus” balvu mērķis? Ar pirmajām jaunā Eiropas “Bauhaus” balvām tiks cildināta laba prakse, piemēri un koncepcijas, kas skaidri atspoguļo jaunā Eiropas “Bauhaus” vērtības – ilgtspēju, estētiku un iekļaujošumu. Šiem piemēriem jābūt vai nu jau īstenotiem, vai arī – ja tos iesniedz studenti un jauni profesionāļi (vecumā līdz 30 gadiem) – vērstiem uz nākotni. Balvām būtu jākalpo par šīs iniciatīvas pamatpīlāru piemēru un tādējādi jārosina tās tālāka attīstība.

Kāda veida projekti var uz balvu kandidēt?

Ar jaunā Eiropas “Bauhaus” balvu tiks apbalvoti jau esoši piemēri vai jaunas idejas un koncepcijas desmit dažādās kategorijās.

Katrā no šīm kategorijām tiek izšķirtas divas paralēlas konkursa sadaļas:

  • sadaļa “Jaunā Eiropas “Bauhaus” balva” – par jau esošiem, pabeigtiem piemēriem un
  • sadaļa “Jaunā Eiropas “Bauhaus” uzlecošās zvaigznes” – par jauno talantu piedāvātajām koncepcijām vai idejām.

Pieteikumos jāparāda, kāpēc un kā šis piemērs vai projekts/koncepcija atspoguļo vai iemieso trīs galvenās vērtības, kas ir jaunā Eiropas “Bauhaus” iniciatīvas pamatā – estētiku, ilgtspēju un iekļaujošumu –, kā arī piemēra/projekta/koncepcijas inovatīvās dimensijas analīzi. Turklāt pretendentiem uz balvu sadaļā “Uzlecošās zvaigznes” ir jāpaskaidro, kādi pasākumi paredzēti koncepcijas vai idejas tālākai izstrādei vai īstenošanai.

Kādās kategorijās balvas tiks piešķirtas?

1. Būvniecības un projektēšanas metodes, materiāli un procesi. Piemēri risinājumiem, kas palīdz būvētajai videi mazināt klimata pārmaiņas, aizsargāt vidi un padarīt vietas pieejamākas un iekļaujošākas.

2. Būvniecība aprites ekonomikas garā. Paraugvietas/fiziskas vietas, kas demonstrē materiālu atkalizmantošanu un reciklēšanu; Eiropas zaļā kursa pamatelements.

3. Risinājumi būvētas vides un dabas paralēlai attīstībai. Risinājumi parāda, kā būvēta vide var palīdzēt aizsargāt dabu un biodaudzveidību, vienlaikus ņemot vērā kultūras un sociālās vajadzības.

4. Atjaunoti pilsētu un lauku apvidi. Simboliski teritoriālās atjaunošanas piemēri, kuros apvienota ilgtspēja, estētika un iekļaujošums un kuri izstrādāti ar iedzīvotāju un ieinteresēto personu plašu līdzdalību un ciešu iesaistīšanos.

5. Produkti un dzīvesveids. Produkti un procesi, kas veicina ilgtspējīgu, pievilcīgu un iekļaujošu dzīvesveidu; tie var būt mode, mēbeles vai interjers, kā arī ēdiens vai citi mūsu ikdienas dzīves elementi.

6. Kultūras mantojuma saglabāšana un pārveide. Veiksmīgi piemēri tam, kā kultūras mantojums tiek izcelts ilgtspējas, estētikas un iekļautības garā.

7. Jaunizveidotas tikšanās vietas domu apmaiņai. Iedvesmojoši piemēri tam, kā telpas var izmantot pozitīvai domu apmaiņai un kopienas izjūtas veidošanai.

8. Kultūras, mākslas un kopienu mobilizēšana. Piemēri, kas izceļ mākslas nozīmi ilgtspējīgu kopienu veidošanā; tie var būt kopienu tuvināšanai paredzēti pasākumi, festivāli vai kultūras uzvedumi.

9. Modulāri, pielāgojami un mobili mājokļu risinājumi. Inovatīvi intervences/mājokļu risinājumi, kas paredzēti pagaidu ārkārtas vajadzībām, bet atbilst augstiem estētikas un ilgtspējas standartiem.

10. Starpdisciplināri izglītības modeļi. Izglītības modeļi un metodes, kas mācību programmā un mācību procesā integrē ilgtspējas, iekļaujošuma un estētikas vērtības.

Kas var pieteikties uz jaunā Eiropas “Bauhaus” balvu?

Var pieteikties gan ES iedzīvotāji, gan trešo valstu valstspiederīgie, ja vien viņu koncepcija, ideja un projekti ir izstrādāti un/vai fiziski atrodas ES. Ir iespējami arī kopīgi grupas/partneru un konsorciju tipa pieteikumi, kuriem piemēro tos pašus kritērijus kā ES īstenotiem projektiem.

Jaunieši, kas 2021. gada 31. maijā ir jaunāki par 30 gadiem, var pieteikties uz abām konkursa sadaļām – “Jaunā Eiropas “Bauhaus” balva” un “Jaunā Eiropas “Bauhaus” uzlecošās zvaigznes”. 

Projektu virzītāji vecumā virs 30 gadiem var pieteikties tikai uz jaunā Eiropas “Bauhaus” balvu.

Vai uz balvu var pieteikties tikai ar konkrētiem, fiziskiem projektiem vai arī ar koncepcijām un idejām?

Pirmā konkursa sadaļa “Jaunā Eiropas “Bauhaus” balva” būs veltīta esošiem projektu piemēriem. Šiem projektiem pieteikuma iesniegšanas brīdī jābūt jau pabeigtiem. Koncepcijas, prototipi un risinājumi (rīki, metodes, idejas), kas nav īstenoti reālā kontekstā, tiks uzskatīti par neatbilstīgiem.

Tomēr šiem projektiem nav obligāti jābūt fiziski īstenotiem ēkas vai produkta veidā. Dažās balvu kategorijās tie var būt arī iedibinātas/īstenotas metodes vai procesi, piemēram, izglītības modeļi vai kultūras projekti.

Otrajā konkursa sadaļā “Jaunā Eiropas “Bauhaus” uzlecošās zvaigznes” galvenā uzmanība tiks pievērsta koncepcijām vai idejām, kuru autori ir jaunie talanti vecumā līdz 30 gadiem. Koncepcijas/idejas šajā sadaļā var būt dažādos izstrādes posmos, sākot no projektiem agrīnā stadijā līdz prototipa līmenim, un tās būtu jāiesniedz kopā ar izstrādes plānu, kurā izklāstīti pasākumi, kas paredzēti koncepcijas/ideju tālākai izstrādei, veicināšanai un/vai īstenošanai, īpašu uzmanību pievēršot nākamajam gadam pēc pieteikuma iesniegšanas.

Vai konkursa sadaļas “Uzlecošās zvaigznes” uzvarētāji saņems atbalstu savu ideju realizēšanai?

Komunikācijas pakete, ko saņems “Uzlecošās zvaigznes” uzvarētāji, ir paredzēta, lai atbalstītu viņus ideju īstenošanā. Piemēram, īsas dokumentālās filmas sagatavošana var palīdzēt veicināt sabiedrības informētību par projektu, izskaidrojot ne tikai tā rezultātus, bet arī visu tā pamatā esošo procesu.

Tāpat arī tiks sniegtas konsultācijas uzvarētājiem, kā labāk demonstrēt savu projektu. Tas palielinās viņu izredzes saņemt turpmāku atbalstu un finansējumu. 

Kādi ir balvu piešķiršanas kritēriji?

Piešķiršanas kritēriji ir atšķirīgi katrai no abām konkursa sadaļām, un tie ietver šādus elementus:

a) projekta izcilība izvēlētajā balvas kategorijā un arī attiecībā uz to, kā projektā tiek īstenotas un kombinētas ilgtspējas, estētikas un iekļaujošuma pamatvērtības;

b) pierādīti projekta rezultāti/ietekme sastatījumā ar katras kategorijas gaidām, vai – sadaļā “Uzlecošās zvaigznes” – izstrādes plāna atbilstība, kvalitāte un ticamība;

c) inovatīva dimensija attiecībā pret vispārējo praksi.

Attiecībā uz jau īstenotajiem piemēriem kritēriji ir šādi:

d) iedzīvotāju līdzdalība un iesaistīšana. Īpaši tiks vērtēta iedzīvotāju un pilsoniskās sabiedrības līdzdalības kvalitāte;

e) liels potenciāls idejas/koncepcijas/projekta pārnesamībai uz dažādiem kontekstiem.

Kā tiks izraudzīti jaunā Eiropas “Bauhaus” balvu ieguvēji?

Atlases process sastāvēs no četriem posmiem:

1) pieteikumu pārskatīšana un atbilstības novērtējums;

2) publisks tiešsaistes balsojums par visiem atbilstīgajiem projektiem;

3) žūrija, kuras sastāvā ir jaunā Eiropas “Bauhaus” partneri, līdz 2021. gada 31. maijam katrā konkursa sadaļā izvērtē trīs projektus ar vislielāko balsu skaitu katrā kategorijā, un

4) vērtēšanas komiteja izveido izraudzīto uzvarētāju sarakstu.

Uzvarētāju atlasi organizēs un rūpīgi pārbaudīs vērtēšanas komiteja.

Kas ir balvas paketē?

Uzvarētāji katrā kategorijā un katrā sadaļā saņems naudas summu (katrā sadaļā būs viens uzvarētājs katrā kategorijā): 

– 30 000 eiro sadaļas “Jaunā Eiropas “Bauhaus” balva” uzvarētājiem un

– 15 000 eiro sadaļas “Jaunā Eiropas “Bauhaus” uzlecošās zvaigznes” uzvarētājiem.

Visi uzvarētāji saņems arī komunikācijas paketi (piemēram, apmaksātus popularizēšanas pasākumus plašsaziņas līdzekļos, īsas dokumentālās filmas sagatavošanu, informāciju par to, kā labāk demonstrēt projektu). 

Sīkāka informācija

Jaunā Eiropas “Bauhaus” mājaslapa

Balvām veltīta lappuse

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 23. aprīlis