Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 26. martsLasīšanas ilgums: 2 min

Komisija atzinīgi vērtē programmas “ES – veselībai” stāšanos spēkā

Komisija atzinīgi vērtē programmas “ES – veselībai” stāšanos spēkā šodien. Tas notiek pēc tam, kad 9. martā par šo programmu nobalsoja Eiropas Parlaments un 17. martā to pieņēma Padome. Tas ir pēdējais solis ceļā uz to, lai veselības aprūpes sistēmu noturības stiprināšanai un inovāciju veicināšanai veselības nozarē piešķirtu 5,1 miljardu eiro. Šī programma sniegs ievērojamu ieguldījumu atveseļošanā pēc Covid-19 krīzes – ES iedzīvotāji būs veselāki, tiks veicināta cīņa pret pārrobežu veselības apdraudējumiem un stiprināta ES spēja efektīvi reaģēt uz turpmākajām krīzēm veselības jomā, veidojot spēcīgu Eiropas veselības savienību nākotnē.

Veselības un pārtikas drošuma komisāre Stella  Kirjakidu “No šodienas mēs iezīmējam jaunu kursu ES veselības politikai. Programmas “ES – veselībai” stāšanās spēkā sniegs mums instrumentus, kas vajadzīgi ilglaicīgu pārmaiņu veikšanai sabiedrības veselības jomā. Šāds bezprecedenta budžets – 5,1 miljards eiro – mums ļaus veikt mērķtiecīgus ieguldījumus, lai uzlabotu ES gatavību krīzēm un veidotu spēcīgākas, noturīgākas un pieejamākas veselības aprūpes sistēmas. Tieši to mūsu pilsoņi pamatoti sagaida no Eiropas veselības savienības.

Programma “ES – veselībai” ir vērienīga un mērķorientēta finansēšanas programma 2021.–2027. gadam, ar kuru tiks nodrošināts augsts cilvēka veselības aizsardzības līmenis visās Savienības rīcībpolitikās un darbībās saskaņā ar pieeju “Viena veselība”. Šo programmu Komisija ierosināja 2020. gada 28. maijā kā ES atbildes reakciju uz Covid-19, kas ir ļoti būtiski ietekmējis medicīnas un veselības aprūpes darbiniekus, slimniekus un veselības aprūpes sistēmas Eiropas Savienībā. Programma “ES – veselībai” ir naudas izteiksmē līdz šim lielākā ES veselības programma, kas nodrošinās finansējumu ES valstīm, veselības organizācijām un NVO.

Programmai “ES – veselībai” ir šādi mērķi:

  • uzlabot un veicināt iedzīvotāju veselību Eiropas Savienībā,
  • aizsargāt ES iedzīvotājus no nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem,
  • uzlabot zāļu, medicīnisko ierīču un ar krīzi saistītu produktu pieejamību, piekļūstamību un cenu pieņemamību,
  • stiprināt veselības aprūpes sistēmas, to noturību un resursu efektīvu izmantošanu.

Turpmākie pasākumi

Paredzams, ka programma stāsies spēkā 26. martā, kad tā tiks publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Pirmo darba programmu 2021. gadam Komisija pieņems un ieviesīs pēc apspriešanās ar dalībvalstīm Programmas “ES – veselībai” vadības grupā, kā noteikts programmas izveides regulā. Programmu īstenos jauna izpildaģentūra – Veselības un digitālā izpildaģentūra, kura sāks darboties 1. aprīlī.

Sīkāka informācija

Programmas “ES – veselībai” finansēšana

Eiropas veselības savienība

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 26. marts