Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 19. aprīlisLasīšanas ilgums: 4 min

Konference par Eiropas nākotni – daudzvalodu digitālās platformas atklāšana

Konferences par Eiropas nākotni valde, kuru veido Eiropas Parlamenta, Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Komisijas pārstāvji, atklāj konferences par Eiropas nākotni ietvaros izveidoto daudzvalodu digitālo platformu, aicinot visus ES iedzīvotājus sniegt ieguldījumu savas nākotnes un visas Eiropas nākotnes veidošanā. Platforma ir pieejama 24 valodās, kas ļauj iedzīvotājiem no visas Savienības ar tiešsaistes pasākumu palīdzību paust savas idejas un viedokļus un apmainīties ar tiem.

Konferences kopīgā prezidentūra pauda gandarījumu par platformas atklāšanu.

Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Dāvids Sasoli teica: “Platforma ir svarīgs instruments, kas ļauj iedzīvotājiem piedalīties un paust savu viedokli par Eiropas nākotni. Mums jāgādā par to, ka viņu balss tiks uzklausīta un ka viņiem ir sava loma lēmumu pieņemšanā – neatkarīgi no Covid-19 pandēmijas. Eiropas demokrātija, kurai raksturīga pārstāvība un līdzdalība, jebkurā gadījumā turpinās darboties, jo tas ir nepieciešams mūsu kopīgajai nākotnei.”

Portugāles premjerministrs Antoniu Košta, pārstāvot Padomes prezidentvalsti, sacīja: “Ir pienācis laiks mūsu iedzīvotājiem aktīvi paust savas lielākās bažas un izteikt savas idejas. Šī diskusija notiek patiesi īstajā brīdī. Mums jāsagatavojas jau tagad, lai pēc šīs krīzes mēs būtu vēl spēcīgāki un brīdī, kad būsim pārvarējuši pandēmiju, būtu gatavi nākotnei. Mēs ceram arī turpmāk kopīgi veidot nākotnes Eiropu – taisnīgāku, zaļāku un digitālāku Eiropu, kas piepildīs mūsu iedzīvotāju gaidas.”

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena piebilda: “Veselība, klimata pārmaiņas, kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba vietas aizvien digitālākā ekonomikā, mūsu demokrātiskās sabiedrības pašreizējais stāvoklis – mēs aicinām eiropiešus izteikt savu viedokli, paust savas bažas un pateikt, kādā Eiropā viņi vēlas dzīvot. Ar šo pilsoņu platformu mēs paveram ikvienam iespēju piedalīties Eiropas nākotnes veidošanā un līdzdarboties kopā ar citiem cilvēkiem no visas Eiropas. Tā ir lieliska iespēja virtuāli pulcēt eiropiešus. Piedalieties diskusijā! Kopā mēs varam veidot mūsu vēlmēm atbilstošu Savienības nākotni.

Konference par Eiropas nākotni ir vēl nebijis, atklāts un iekļaujošs apspriešanās demokrātijas izpausmes veids. Tās mērķis ir sniegt cilvēkiem no visiem sabiedrības slāņiem visur Eiropā lielāku ietekmi uz to, ko viņi sagaida no Eiropas Savienības; pēcāk tam būtu jāpalīdz vadīt turpmāko ES virzību un politikas veidošanu. Kopīgā prezidentūra ir apņēmusies veikt turpmākus pasākumus, ņemot vērā konferences rezultātus.

Konteksts

Daudzvalodu digitālā platforma ir pilnībā interaktīva un daudzvalodīga, proti, cilvēki var savstarpēji sadarboties un apspriest savus priekšlikumus ar līdzcilvēkiem no visām dalībvalstīm, darot to 24 oficiālajās ES valodās. Cilvēki no visiem sabiedrības slāņiem iespējami kuplākā skaitā tiek mudināti piedalīties, lai ar platformas starpniecību palīdzētu veidot savu nākotni, kā arī lai popularizētu šo platformu sociālajos plašsaziņas līdzekļos, izmantojot tēmturi #TheFutureIsYours.

Platforma nodrošinās pilnīgu pārredzamību, kas ir viens no konferences pamatprincipiem, jo visi ierosinājumi un pasākumu rezultāti tiks apkopoti, analizēti, pārraudzīti un publiskoti. Svarīgākās platformā iesniegtās idejas un ieteikumi tiks izmantoti kā devums Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju un plenārsēžu darbā, kur tie tiks apspriesti nolūkā izstrādāt konferences secinājumus.

Visi ar konferenci saistītie pasākumi, kas būs reģistrēti platformā, tiks vizualizēti interaktīvā kartē, ļaujot iedzīvotājiem tiešsaistē pārlūkot pasākumus un pieteikties tiem. Pasākumu organizatori var izmantot platformā pieejamo rīkkopu, lai palīdzētu organizēt un popularizēt savas iniciatīvas. Visiem dalībniekiem visos pasākumos ir jāievēro konferences par Eiropas nākotni harta, kurā noteikti standarti cieņpilnai diskusijai visas Eiropas mērogā.

Platforma ir strukturēta pa šādiem svarīgākajiem diskusiju tematiem: klimata pārmaiņas un vide; veselība; spēcīgāka un taisnīgāka ekonomika; sociālais taisnīgums un nodarbinātība; ES pasaulē; vērtības un tiesības, tiesiskums, drošība; digitālā pārveide; Eiropas demokrātija; migrācija un izglītība, kultūra, jaunatne un sports. Šos tematus papildina “atvērts lauks”, kurā var izklāstīt citas, transversālas idejas (“citas idejas”), jo iedzīvotāji – patiesi augšupējas pieejas garā – var brīvi izvirzīt jebkuru sev svarīgu jautājumu.

Platformā arī sniegta informācija par konferences struktūru un darbu. Platformā var piedalīties visi ES iedzīvotāji, kā arī ES iestādes un struktūras, valstu parlamenti, valsts un vietējā līmeņa iestādes un pilsoniskā sabiedrība. Platformas ietvaros tiks pilnībā ievērots lietotāju privātums un ES noteikumi par datu aizsardzību.

Sīkākai informācijai

Digitālā platforma konferencei par Eiropas nākotni

Jautājumi un atbildes par konferences par Eiropas nākotni daudzvalodu digitālo platformu

Faktu lapas par digitālo platformu un konferences atklāšanu

Konferences par Eiropas nākotni harta

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 19. aprīlis