Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 10. martsLasīšanas ilgums: 4 min

Konference par Eiropas nākotni – sadarbība ar pilsoņiem noturīgākas Eiropas veidošanā

Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Dāvids Sasoli, Portugāles premjerministrs Antoniu Košta, pārstāvot Padomes prezidentvalsti, un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena šodien parakstīja kopīgo deklarāciju par konferenci par Eiropas nākotni. Tas paver ceļu virknei debašu un diskusiju, kuras ļaus cilvēkiem no ikviena Eiropas nostūra paust savas idejas, lai tādējādi palīdzētu veidot Eiropas nākotni.

Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Dāvids Sasoli teica: “Šodiena iezīmē jaunu sākumu Eiropas Savienībai un visiem Eiropas iedzīvotājiem. Konference par Eiropas nākotni būs unikāla iespēja visiem Eiropas iedzīvotājiem un mūsu pilsoniskajai sabiedrībai veidot Eiropas nākotni – tā ir kopīgs projekts funkcionējošai Eiropas demokrātijai. Mēs aicinām jūs visus piedalīties un izteikt savu viedokli, lai veidotu rītdienas Eiropu – JŪSU Eiropu.

Premjerministrs Antoniu Košta sacīja: “Konferences par Eiropas nākotni sasaukšana ir vēstījums par pārliecību un cerību nākotnei, kuru mēs sūtām Eiropas iedzīvotājiem. Tā ir pārliecība par to, ka mēs pārvarēsim pandēmiju un krīzi, un cerība, ka kopā mēs veidosim taisnīgu, zaļu un digitālu nākotnes Eiropu.

Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena teica: “Šodien mēs aicinām visus eiropiešus izteikt savu viedokli. Proti, pateikt, kādā Eiropā viņi vēlas dzīvot, veidot to un apvienot spēkus, lai palīdzētu mums radīt šādu Eiropu. Iedzīvotāju gaidas ir viennozīmīgas – viņi vēlas paust savu viedokli par Eiropas nākotni, par jautājumiem, kas skar viņu dzīvi. Mūsu šodien paustais solījums ir vienlīdz skaidrs – mēs ieklausīsimies. Un tad rīkosimies.

Konferences mērķis ir palielināt iedzīvotāju lomu ES politikas un mērķu veidošanā, uzlabojot Savienības noturību pret krīzēm – neatkarīgi no tā, vai tās ir krīzes ekonomikā vai saistītas ar veselības jomu. Konference radīs jaunu publisku forumu atklātām, iekļaujošām, pārredzamām un strukturētām debatēm ar eiropiešiem par jautājumiem, kas viņiem ir svarīgi un ietekmē viņu ikdienas dzīvi.

Kopīgajā deklarācijā ir ietverts neizsmeļošs saraksts ar iespējamiem konferences tematiem. Tajā ir minēta veselība, klimata pārmaiņas, sociālais taisnīgums, digitālā pārveide, ES loma pasaulē un jautājums par to, kā stiprināt demokrātiskos procesus, kas reglamentē Eiropas Savienību. Šie temati saskan ar vispārējām ES prioritātēm un jautājumiem, kurus iedzīvotāji izvirzījuši sabiedriskās domas aptaujās. Beigu beigās iedzīvotāji, kuri piedalīsies, lems par to, kādi temati tiks apspriesti konferencē.

Turpmākie soļi

Konference noritēs trīs iepriekš minēto iestāžu vadībā, ko pārstāvēs šo iestāžu priekšsēdētāji, kuri veidos konferences kopīgo prezidentūru. Drīzumā tiks izveidota valde, kurā būs vienādi pārstāvētas visas trīs iestādes un kurā valstu parlamentiem būs novērotāja statuss. Valde pārraudzīs konferences darbu un sagatavos konferences plenārsēdes, tostarp tā būs atbildīga par iedzīvotāju pienesumu un turpmākajiem pasākumiem šajā sakarā.

Konteksts

Kopīgajā deklarācijā ir izklāstīta konferences darbības joma, struktūra, mērķi un principi. Tā paver ceļu iedzīvotāju vadībā noritošiem pasākumiem, kuri tiks organizēti kopā ar pilsonisko sabiedrību un ieinteresētajām personām visos līmeņos, kā arī ar valstu un reģionu parlamentiem, Reģionu komiteju, Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, sociālajiem partneriem un akadēmiskajām aprindām. Viņu piedalīšanās šajā procesā ir būtiska, lai nodrošinātu pēc iespējas plašāku informēšanu un iesaisti.

Konferences ietvaros tiks izmantoti dažādi forumi, tostarp digitālā veidā un, ja iespējams, arī klātienes formātā, ievērojot Covid-19 ierobežošanas noteikumus. Izmantojot interaktīvu daudzvalodu digitālo platformu, iedzīvotāji un ieinteresētās personas varēs iesniegt savas idejas tiešsaistē, un šī platforma palīdzēs viņiem piedalīties pasākumos vai organizēt tos.

Platformas un visu konferences ietvaros organizēto pasākumu pamatā jābūt iekļautības, atvērtības un pārredzamības principiem, ievērojot privātumu un ES noteikumus par datu aizsardzību. Eiropas līmenī rīkotās Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas tiks pārraidītas, un visi tiešsaistē iesniegtie ierosinājumi būs jāpublisko.

Konference tiek aicināta pieņemt secinājumus, lai sniegtu norādes par Eiropas virzību nākotnē.

Sīkāka informācija

Konference par Eiropas nākotni

Kopīgā deklarācija par konferenci par Eiropas nākotni

Konference par Eiropas nākotni – pārskatīta Padomes nostāja (2021. gada 3. februāris)

Komisijas paziņojums par konferenci par Eiropas nākotni (2020. gada 22. janvāris)

Eiropas Parlamenta nostāja attiecībā uz konferenci par Eiropas nākotni (2020. gada 15. janvāris)

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 10. marts