Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 12. aprīlisLasīšanas ilgums: 5 min

Rīcība koronavīrusa apkarošanā — Komisija ierosina krīzes laikā atbrīvot no PVN vitāli svarīgas preces un pakalpojumus, ko izplata Eiropas Savienība

Eiropas Komisija šodien ierosinājusi atbrīvot no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) preces un pakalpojumus, ko Eiropas Komisija, ES struktūras un aģentūras dara pieejamus dalībvalstīm un iedzīvotājiem krīzes laikā. Šādi tiek reaģēts uz koronavīrusa pandēmijas laikā gūto pieredzi. Cita starpā gūtā pieredze liecina, ka PVN, ko iekasē par dažiem darījumiem, galu galā iepirkuma darbībās ir izmaksu faktors, kas noslogo ierobežotos budžetus. Tāpēc šodienas iniciatīva maksimāli palielinās to ES līdzekļu efektivitāti, ko izmanto sabiedrības interesēs, lai reaģētu uz krīzēm, tādām kā dabas katastrofām un ārkārtas situācijām sabiedrības veselības jomā. Tā arī stiprinās ES līmeņa katastrofu un krīžu pārvarēšanas struktūras, piemēram, tās, uz kurām attiecas ES veselības savienība un ES civilās aizsardzības mehānisms.

Kad būs ieviesti jaunie pasākumi, Komisija un ES aģentūras un struktūras varēs bez PVN importēt un iegādāties preces un pakalpojumus, ja šie pirkumi paredzēti izplatīšanai ārkārtas reaģēšanas pasākuma laikā Eiropas Savienībā. Saņēmēji var būt dalībvalstis vai trešās personas, tādas kā valsts iestādes un organizācijas (piemēram, slimnīca, valsts veselības aizsardzības vai katastrofu seku novēršanas iestāde). Ierosinātais atbrīvojums attiecas uz precēm un pakalpojumiem, piemēram, šādiem:

  • diagnostikas testi un testēšanas materiāli un laboratorijas iekārtas,
  • individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL), piemēram, cimdi, respiratori, maskas, medicīniskais apģērbs, dezinfekcijas līdzekļi un aprīkojums,
  • teltis, nometnes gultas, apģērbs un pārtika,
  • meklēšanas un glābšanas aprīkojums, smilšu maisi, glābšanas vestes un piepūšamās laivas,
  • antimikrobiālie līdzekļi un antibiotikas, ķīmisko apdraudējumu pretindes, līdzekļi pret radiācijas traumām, antitoksīni, joda tabletes,
  • asins pagatavojumi vai antivielas,
  • radiācijas mērierīces,
  • nepieciešamo produktu izstrāde, ražošana un iepirkums, pētniecības un inovācijas darbības, stratēģiska produktu krājumu veidošana, farmācijas atļaujas, karantīnas telpas, klīniskie izmēģinājumi, telpu dezinfekcija u. tml.

Ekonomikas komisārs Paolo  Džentiloni  sacīja: “Covid-19 pandēmija mums ir iemācījusi, ka šāda veida krīzes ir daudzšķautņainas un tām ir plaša ietekme uz mūsu sabiedrību. Ātra un efektīva reaģēšana ir būtiska, un mums tagad ir jāreaģē vislabākajā veidā, lai sagatavotos nākotnei. Šodien iesniegtais priekšlikums atbalsta ES mērķi, kas vērsts uz reaģēšanu krīžu un ārkārtas situācijās Eiropas Savienībā. Priekšlikums arī nodrošinās, ka tiek maksimāli palielināta finansiālā ietekme, ko rada ES līmeņa palīdzības centieni pandēmijas apkarošanā un atveseļošanas atbalstīšanā.“

Turpmākie pasākumi

Tiesību akta priekšlikums, ar ko grozīs PVN direktīvu, tagad tiks iesniegts Eiropas Parlamentam nolūkā saņemt tā atzinumu un Padomei — priekšlikuma pieņemšanai.

Dalībvalstis līdz 2021. gada 30. aprīlim pieņems un publicēs normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Tās minētos noteikumus piemēros no 2021. gada 1. janvāra.

Vispārīga informācija

Koronavīrusa pandēmija ir krasi izgaismojusi saskaņotas, izlēmīgas un centralizētas ES līmeņa sagatavošanās un reaģēšanas nozīmi krīzes laikā. Saistībā ar koronavīrusa pandēmiju Urzulas fon der Leienas vadītā Komisija jau ir iezīmējusi plānus, kā stiprināt ES sagatavotību un pārvaldību pārrobežu veselības apdraudējumu gadījumos, un iepazīstinājusi ar spēcīgākas Eiropas veselības savienības pamatelementiem. Vienlaikus Komisija ir ierosinājusi stiprināt ES dalībvalstu sadarbību, izmantojot ES civilās aizsardzības mehānismu, lai uzlabotu reaģēšanu uz turpmākām dabas vai cilvēku izraisītām katastrofām. Piemēram, saistībā ar jauno Eiropas veselības savienību Komisija paziņoja par Veselības ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas iestādes (HERA) izveidi, lai ārkārtas situācijās veselības jomā ātri izvērstu visprogresīvākos medicīniskos un citus pasākumus, aptverot visu vērtības ķēdi — no koncepcijas līdz izplatīšanai un izmantošanai.

ES jau ir veikusi pasākumus nodokļu un muitas jomā, lai atbalstītu koronavīrusa pandēmijas apkarošanu un atveseļošanos no tās. 2020. gada aprīlī ES vienojās atcelt muitas un PVN maksājumus par tādu masku un citu aizsardzības līdzekļu importu, kas nepieciešami pandēmijas apkarošanai. Šis atbrīvojums paliek spēkā, un tiek gatavoti plāni tā termiņa pagarināšanai. 2020. gada decembrī ES dalībvalstis vienojās par Komisijas ierosinātajiem jaunajiem pasākumiem, lai atļautu pagaidu atbrīvojumu no PVN vakcīnām un testēšanas komplektiem, ko pārdod slimnīcām, ārstiem un privātpersonām, kā arī cieši saistītiem pakalpojumiem. Saskaņā ar grozīto direktīvu dalībvalstis var piemērot pazeminātas vai nulles likmes gan vakcīnām, gan testēšanas komplektiem. 

Sīkākai informācijai:

Komisija ierosina krīzes laikā atbrīvot no PVN vitāli svarīgas preces un pakalpojumus, ko izplata Eiropas Savienībahttps://ec.europa.eu/taxation_customs/news/commission-proposes-exempt-vi...

Padomes direktīva, ar ko groza Padomes Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz atbrīvojumiem importam un konkrētu preču un pakalpojumu iegādei saistībā ar Savienības pasākumiem sabiedrības interesēs

Reaģēšana uz Covid-19 nodokļu un muitas jomā

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 12. aprīlis