Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 30. martsLasīšanas ilgums: 4 min

SURE: Komisija iesniedz priekšlikumus piešķirt sešām dalībvalstīm papildu 3,7 miljardus eiro, lai aizsargātu darbvietas un ienākumus

Komisija ir iesniegusi priekšlikumu Padomei piešķirt sešām dalībvalstīm papildu finansiālu palīdzību 3,7 miljardu eiro apmērā saskaņā ar SURE – instrumentu 100 miljardu eiro apmērā, kas paredzēts Covid-19 pandēmijas skarto darbvietu un ienākumu aizsardzībai. Priekšlikumi iesniegti, ņemot vērā Beļģijas, Kipras, Grieķijas, Latvijas, Lietuvas un Maltas iesniegtos oficiālos pieprasījumus pēc papildu finansiālās palīdzības SURE ietvaros papildus tam atbalstam, ko Padome jau ir apstiprinājusi.

Izvērtējusi sešu dalībvalstu iesniegtos pieprasījumus, Komisija ierosina Padomei apstiprināt turpmāk norādīto papildu finansiālo palīdzību. Tādējādi saskaņā ar SURE Komisijas ierosinātā finansiālā palīdzība 19 dalībvalstīm veidos 94,3 miljardus eiro.

 

Papildu atbalsts

Kopējais atbalsts

Beļģija

394 miljoni EUR

8,2 miljardi EUR

Kipra

125 miljoni EUR

604 miljoni EUR

Grieķija

2,5 miljardi EUR

5,2 miljardi EUR

Latvija

113 miljoni EUR

305 miljoni EUR

Lietuva

355 miljoni EUR

957 miljoni EUR

Malta

177 miljoni EUR

421 miljons EUR

Šis papildu atbalsts palīdzēs sešām dalībvalstīm risināt krīzes smagās sociālekonomiskās sekas, ņemot vērā infekciju atkārtošanos un ierobežošanas pasākumus, kas ieviesti, reaģējot uz to. Veselības un ekonomiskās situācijas attīstības rezultātā vēl vairāk palielinājās publiskie izdevumi saistībā ar pasākumiem, kas paredzēti darba ņēmēju un sabiedrības veselības aizsardzībai. Šie papildu pasākumi un pašreizējo pasākumu paplašināšana atbilst prasībām, kas ļauj pretendēt uz atbalstu saskaņā ar SURE.

Pēc šodien ierosinātajiem papildu piešķīrumiem SURE joprojām var piedāvāt finansiālo palīdzību 5,7 miljardu eiro apmērā, un dalībvalstis joprojām var iesniegt atbalsta pieprasījumus. Komisija ir gatava izvērtēt turpmākus dalībvalstu pieprasījumus par papildu finansējumu pašreizējiem vai jauniem pasākumiem, kurus ievieš, reaģējot uz Covid-19 infekciju skaita pieaugumu un jauniem ierobežojumiem.

SURE instruments ir svarīgs elements Komisijas visaptverošajā stratēģijā iedzīvotāju aizsardzībai un koronavīrusa pandēmijas radītā sociālā un ekonomiskā kaitējuma mazināšanai. Komisijas pirmajā pusgada ziņojumā par SURE, kas publicēts pagājušajā nedēļā, konstatēts, ka instruments savas darbības pirmajos sešos mēnešos ir sasniedzis savu mērķi. Tas ir atbalstījis 25–30 miljonus darba ņēmēju un 1,5 līdz 2,5 miljonus uzņēmumu, savukārt valdības līdz 2021. gada 2. februārim saistībā ar pirmajām četrām SURE finansējuma izmaksām ietaupīja procentu maksājumos aptuveni 5,8 miljardus eiro.

Kolēģijas locekļu teiktais

Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku cilvēku labā Valdis Dombrovskis sacīja: “Šī papildu finansiālā palīdzība palīdzēs ES valstīm aizsargāt savus iedzīvotājus un darbaspēku pandēmijas nerimstošā spiediena apstākļos. Eiropa turpinās atbalstīt savus darba ņēmējus, – jo viņi izjūt milzu nedrošību, – lai tādējādi ar šā atbalsta palīdzību mēs kopā varētu pārvarēt šo krīzi un atdzīvināt mūsu ekonomiku. Tā ir ES solidaritāte realitātē: gādāt, lai neviens netiktu atstāts novārtā.

Darba un sociālo tiesību komisārs Nikolā Šmits teica: “Tā kā daudzi Eiropas reģioni izjūt Covid-19 infekciju trešo vilni, ES turpina apliecināt solidaritāti, izmantojot SURE instrumentu ienākumu aizsardzībai un darbvietu saglabāšanai. Pateicoties papildu 3,7 miljardiem eiro, ko ES šodien sniegs šīm sešām dalībvalstīm kā aizdevumus ar zemām procentu likmēm, simtiem tūkstošu ģimeņu tiks garantēti ienākumi laikā, kad darbvietu nodrošināšana ir neskaidra.

Ekonomikas komisārs Paolo Džentiloni teica: “Tā kā pandēmijas sekas joprojām negatīvi ietekmē mūsu ekonomiku, mēs šodien iesniedzam priekšlikumus par papildu finansējumu 3,7 miljardu eiro apmērā valstu centieniem atbalstīt darba ņēmējus sešās ES valstīs. Es lepojos ar SURE veiksmes stāstu Eiropā.”

Turpmākā rīcība

Tiklīdz Padome apstiprinās šos priekšlikumus, finansiālā palīdzība tiks sniegta aizdevumu veidā, ko ES ar izdevīgiem nosacījumiem piešķirs sešām dalībvalstīm. Šie aizdevumi palīdzēs dalībvalstīm segt izmaksas, kas ir tieši saistītas ar valstu saīsināta darbalaika shēmu finansēšanu un citiem līdzīgiem pasākumiem, it īpaši pašnodarbinātām personām, kā arī ar veselību saistītiem pasākumiem.

Konteksts

Komisija ierosināja SURE regulu 2020. gada 2. aprīlī; tā bija daļa no ES sākotnējās reakcijas uz pandēmiju. Padome to pieņēma 2020. gada 19. maijā kā spēcīgu Eiropas solidaritātes zīmi, un tā kļuva pieejama pēc tam, kad visas dalībvalstis 2020. gada 22. septembrī parakstīja garantijas nolīgumus. Pirmā izmaksa notika piecas nedēļas pēc tam, kad SURE instruments bija kļuvis pieejams.

Sīkākai informācijai

Komisijas priekšlikumi SURE atbalstam

Ziņojums apstiprina SURE panākumus darbvietu un ienākumu aizsardzībā

Komisijas ziņojums par SURE īstenošanu

SURE tīmekļa vietne

Faktu lapa par SURE

SURE regula

Tīmekļa vietne “ES kā aizņēmēja”

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 30. marts